Språk

 

Ansattoversikt


Finnmark fylkesbibliotek

Ansatte i avdelingen Finnmark fylkesbibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver/Fotoarkivar/Govvavuorkabargi 78 96 43 85
Rådgiver, Fotoarkivar, Govvavuorkabargi
Evy Andersen
Rådgiver 78 96 59 23
Veronicha Angell Bergli
IT-rådgiver 78 96 43 52
IT
Joachim Bryde
78 96 43 72
Saksbehandler 78 96 43 54
Regnskap, lønn, fakturering, saksbehandling, personal, fjernlån, sentralbord, postansvarlig, reparasjon av bøker, registrering av tidskrifter - administrative oppgaver
Jorun Irene Jakola
Rådgiver 78 96 43 83
Ass. fylkesbiblioteksjef 78 96 59 25 482 04 998
Sunniva Knutsen
Rådgiver 78 96 43 77
Formidling, bibliotekutvikling, nettsider, sosiale medier
Rådgiver 78 96 43 81 901 99 417
Spesialrådgiver / fylkeskoordinator for privatarkiv 78 96 43 59
samlingsutvikling, koordinering, utviklingstiltak, nettverksarbeid og prosjektledelse
Marja Helena Maliniemi
Rådgiver 78 96 43 60 901 02 614
Bibliotekutvikling, formidling, statistikk og bibliotekkontakt
Mads Munkvold
Spesialrådgjevar 901 22 596
Finmarksbiblioteket
78 96 43 63 402 83 268
Rådgiver 78 96 43 69
Fylkesfotograf / Spesialrådgiver 78 96 43 56
rådgiving i fotospørsmål, bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av fylkesbibliotekets fotosamling, samtidsfotografering
Sonja E S Siltala
Rådgiver 78 96 43 79
Anne Thuv