Språk

 

Temadag: Barnebokbad – metoden bak

Jobber du med barn og lesing? Er du bibliotekar i folkebibliotek, lærer, lærer med skolebibliotekansvar, bibliotekar i videregående skoler? Kom og lær metoden bak Barnebokbad – en pedagogisk metode for gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur, uavhengig av leseferdighet. Metoden begrenser seg ikke til arbeid med barn. Påmeldingsfrist er 3. mai.

Klikk for stort bilde

Dato
26. september 2019
Tid
Varer hele dagen
Sted
Alta videregående skole

Velkommen til en dag med faglig påfyll og inspirasjon for deg som jobber med formidling av bøker og i læringssituasjoner med elever og andre. 
Vilde Kamfjord kommer til Alta. Sammen med Pål Brekke Indregard har hun utviklet kurset "Barnebokbad – metoden bak", for at vi kan lære å lage gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur sammen med elever og andre. 

Metoden bak Barnebokbad er et pedagogisk verktøy, som legger opp til en prosess der deltakerne ledes inn i teksten; først gjennom høytlesing og siden gjennom tre samtaler. Etter en praktisk innføring i spørsmålsteori (samtale 1) angriper de teksten fra ulike vinkler, via kollektiv erindring (samtale 2) til etikk og dramaturgi (samtale 3).

Barnebokbad er betegnelsen på et arrangement der barn intervjuer en forfatter. Det som er viktig er kvaliteten på samtalen – og prosessen i forkant. Her kan du lese mer om metoden bak barnebokbad. Metoden har vist seg å ha stor overføringsverdi til arbeid med flere fag i skolen. 

Klikk for stort bildeVilde Kamfjord har jobbet som produsent og programansvarlig for Den kulturelle skolesekken (DKS), med hovedvekt på litteratur. Hun skrev kapitlet om formidling i DKS i boken Les meg! Håndbok i litteraturformidling. Hun står også bak utvikling av flere metoder for litteraturformidling, blant annet Barnebokbad. Vilde har studert ved Norsk Barnebokinstitutt, forfatterutdanningen (debuterer på Gyldendal med romanen «På omveien hjem», høsten 2019), og sitter i styret i UKM Norge.     

Inspirasjon:

Finnmark fylkesbibliotek ønsker å inspirere alle som har ansvar for skolebibliotekene i Finnmark – og inviterer dere spesielt til å komme på temadagen. Bibliotekarer som kommer sammen med lærere får første prioritet. Forfatterbesøk på skolen er populært og inspirerende. Et forfatterbesøk bør helst generere lesning og skape engasjement rundt tekstene. Et bokbad vil ivareta både målet om gode forberedelser i forkant, samt en lærerik og inspirerende gjennomføring av selve forfatterbesøket.

Praktisk informasjon:

Målgruppa er de som jobber med barn og lesing, bibliotekarer i folkebibliotek, lærere, lærere med skolebibliotekansvar og bibliotekarer i videregående skoler.
Det er plass til 25 deltagere. Kurset varer fra klokken 10.00 -16.00. Finnmark fylkesbibliotek dekker deltakeravgift. Tilreisende deltagere dekker reise og overnatting selv. Før kurset må alle som skal delta lese samme bok. Informasjon om hvilken bok det blir kommer senere. 

Her finner du påmeldingsskjema. (DOCX, 13 kB)  Skjemaet fyller du ut og sender på epost til Sunniva Knutsen innen 3. mai.    

Klikk for stort bildePål Brekke Indregard blir har vært med å utvikle kurset. Han er filosofisk samtaleleder og pedagog. Han er utdannet førskolelærer, med filosofi med barn som spesialitet. Han er også medforfatter av boken Les meg! Håndbok i litteraturformidling. Til daglig jobber Pål som veileder for unge voksne som står utenfor arbeidslivet. Også her med samtalene som essensielt verktøy. I tillegg jobber han med utvikling, formidling av diverse kunst- og kulturprosjekter.

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Finnmark fylkesbibliotek
Telefon
78965925

Kontakt

Sunniva knutsen
Adresse
Strandgata 21,
Telefon
78965925