Språk

 

Temadag: Økt digital deltagelse

Finnmark fylkesbibliotek inviterer bibliotekarer og ansatte på servicekontor i Finnmark til temadag om økt digital deltagelse. Påmelding sendes til Joachim Bryde før 1.april.
Vi betaler overnatting for bibliotekarer. 

Legg inn i kalenderen din

Dato
14. mai 2019
Tid
10:00 - 14:00
Sted
Porsanger bibliotek/Porsánggu girjerádju/Porsangin biblioteekki

Høsten 2019 skal nettkurset 23 offentlige ting gjennomføres i Finnmark. Som en kick-off inviteres bibliotekarer og kommunenes servicekontor til en inspirasjonsdag i Lakselv. Det blir en temadag om økt digital deltakelse og bibliotekenes og servicekontorenes kompetanse i å veilede i digitale tjenester.

Programmet for temadagen vil inneholde  

Foredrag om veiledningssituasjonen
Innføring i de digitale førstevalgene til blant annet Nav og Skatteetaten
Anita Hvarnes Evensen fra Vestfold fylkesbibliotek som har gjennomført 23 offentlige ting. Det blir møtebevertning, kaffe og lunsj

Velkommen til en inspirerende dag! 

Praktisk informasjon

Finnmark fylkesbibliotek dekker eventuell overnatting for en bibliotekar per kommune. Utgifter til reise og alle utgifter til kommunens servicekontor må betales av kommunene. Påmelding sendes til Joachim Bryde før 1.april.

23 offentlige ting

Regjeringens målsetting er at alle offentlige tjenester skal være tilgjengelig digitalt, dette kalles «digitalt førstevalg». Bibliotekene er en av arenaene som jobber med å veilede innbyggerne i digitale tjenester og digitale basisferdigheter. Dette kurset ønsker å gi bibliotekansatte og andre en mulighet til å styrke egen kompetanse om et sentralt utvalg av offentlige digitale tjenester.

Målet med kurset 23 offentlige ting er at man skal:

  • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene.
  • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene.
  • Utforske en ny måte å lære på.

Kurset krever ingen spesielle forhåndskunnskaper - men du bør ha grunnleggende kunnskap om hvordan Internett fungerer.

Arrangør

Finnmark fylkesbibliotek

Kontakt

Joachim Bryde