Språk

 

Barnebokbad – mye mer enn et bokbad

«Å bli bokbadet» er noe alle forfattere vet hva er, og publikum vet hva de kommer til. I hovedsak er et barnebokbad det samme. Den største forskjellen er at det er barn eller ungdom som intervjuer forfatteren. Det som er viktig er kvaliteten på samtalen og den prosessen barn og ungdom går i gjennom i forkant. 

Klikk for stort bildeRuglie og Samanta dramatiserer deler av boka Hanne Karin Arnrup-Øien

I september var 25 lærere og bibliotekarer samlet i Alta til temadag om metoden bak barnebokbad. Finnmark fylkesbibliotek ønsket å inspirere alle som har ansvar for skolebibliotek i Finnmark, folkebibliotek og lærere med dette kurset, slik at de kan jobbe med egne elever i forkant av forfatterbesøk på skolen eller i biblioteket. 

Fylkesbiblioteksjef Sunniva Knutsen er svært fornøyd med at denne temadagen endelig er gjennomført i Finnmark.

– Metoden lærer oss å ta leserne på alvor. Den tar utgangspunkt i teksten i ei bok som vi alle har lest. Jeg syns denne måten å snakke om og jobbe med teksten gir mye til min egen leseopplevelse. Det gir meg håp om at ungene som får lærere eller bibliotekarer som kan denne metoden opplever mer enn selve lesinga.

Klikk for stort bildeKurs i Barnebokbad med Vilde KamfjordBarnebokbad er en pedagogisk metode som skal bidra til gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler om litteratur, uavhengig av leseferdighet og uavhengig av om du liker boken eller ikke. Metoden begrenser seg ikke til arbeid med barn, den har også vist seg å ha stor overføringsverdi til arbeid med flere fag i skolen. 


Et annet mål er å heve kvaliteten på litterære samtaler. Hva handler dette om?  Det er teksten som skal stå i fokus. 

– Ungene får et enkelt redskap til å starte arbeidet med å tolke tekster. Selv syns jeg det er kjempevanskelig å «tolke en tekst», men å snakke om det jeg har lest med andre som har lest det samme er likevel kjempelett og ikke minst veldig gøy! mener Knutsen.

Engasjement rundt tekstene

Forfatterbesøk på skolen er populært og inspirerende. Et forfatterbesøk bør helst generere lesning og skape engasjement rundt tekstene. Et bokbad vil ivareta både målet om gode forberedelser i forkant, samt en lærerik og inspirerende gjennomføring av selve forfatterbesøket.

Barn eller ungdom som intervjuer forfatteren lager spørsmålene selv, etter å ha fått lest boka høyt for seg og siden snakket om teksten fra tre ulike perspektiver.

En annen forskjell fra et bokbad er at alle i publikum er svært kompetente. Alle har lest boken det samtales om på forhånd, og de har i tillegg vært med på å lage spørsmålene. På den måten er også samtalen relevant for publikum.

Selve arrangementet kan være et forfatterbesøk i klasserommet eller en programpost på en litteraturfestival. Det er altså ikke størrelsen på arrangementet som er viktig eller alderen på deltakerne. Det er kvaliteten på samtalen og prosessen som har foregått i forkant.

God erfaring med barnebokbad

Klikk for stort bildeMartin øver på å bokbade Hanne Karin Arnrup-Øien  I Kjøllefjord var det opprinnelig Nordkyn bok og papir (bokhandelen) som startet med barnebokbad i samarbeid med skolen. Da Kathrine Nedrejords første ungdomsroman med handling fra Kjøllefjord ble utgitt syntes de det var på sin plass med et bokbad hvor ungdommene selv hadde regien. Dette har blitt en årlig tradisjon, og nå er også biblioteket med som en samarbeidspartner forteller Hanne Karin Arnrup-Øien, biblioteksjef i Lebesby.

– Det jobbes det iherdig med to bokbad denne høsten. Det første av dem er del av en evakueringsmarkeringen. Her skal Torunn Berge som har skrevet Paulas reise bokbades. Å jobbe med bokbad er en glimrende måte å komme inn i litteraturen på. Man får et fellesskap rundt en bok, og når flere har lest samme bok åpnes det et rom hvor de ser at de kanskje ser ting ulikt.

– For meg, som jobber både i skole og på bibliotek, var kursing i barnebokbad lærerikt i forhold til å få elevene til å stille enda bedre og åpnere spørsmål.

 

Grundig utprøvd

Metoden er etter hvert grundig utprøvd og viser seg å:

  • bidra til positive erfaringer med litteratur – uavhengig av leseferdigheter
  • gi erfaring med å være et forberedt og kompetent publikum
  • bidra til å dykke dypere inn i tekst
  • bidra til å utvide teksten gjennom andres perspektiv
  • inspirere til tettere samarbeid mellom bibliotek og skole
  • skape mer meningsfylte møter mellom forfatter og deres publikum (gjennom f.eks. Den kulturelle skolesekken, DKS)

Skaperne av Barnebokbad-metoden

Vilde Kamfjord har sammen med Pål Brekke Indregard utviklet kurset "Barnebokbad – metoden bak.

Vilde Kamfjord har jobbet som produsent og programansvarlig for Den kulturelle skolesekken (DKS), med   hovedvekt på litteratur. Hun skrev kapitlet om formidling i DKS i boken Les meg! Håndbok i litteraturformidling. Hun står også bak utvikling av flere metoder for litteraturformidling, blant annet Barnebokbad. Vilde har studert ved Norsk Barnebokinstitutt, forfatterutdanningen (debuterer på Gyldendal med romanen «På omveien hjem», høsten 2019), og sitter i styret i UKM Norge.     

Pål Brekke Indregard er filosofisk samtaleleder og pedagog. Han er utdannet førskolelærer, med filosofi med barn  som spesialitet. Han er også medforfatter av boken Les meg! Håndbok i litteraturformidling. Til daglig jobber Pål som veileder for unge voksne som står utenfor arbeidslivet. Også her med samtalene som essensielt verktøy. I tillegg jobber han med utvikling, formidling av diverse kunst- og kulturprosjekter.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde