Språk

 

Bibliotek som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning

Det legges vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning i nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, Rom for demokrati og dannelse. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om en felles satsing for å styrke norske bibliotek. 

Klikk for stort bilde  

Bibliotekene er demokratihus. Fra Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Sammen utgjør disse viktig demokratisk infrastruktur og er en grunnstamme i demokratiet. Det er grunnen til at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har lagt frem den nye, nasjonale bibliotekstrategien sammen, skriver Regjeringen.no

Les hele strategien her.