Språk

 

Biblioteket som samskaper

Det toårige fellesprosjektet Biblioteket som samskaper avsluttes med en lansering av boka Biblioteket som samskaper - erfaringer fra biblioteket som samfunnsutvikler.

– Vi håper våre erfaringer vil inspirere bibliotekarer og andre offentlig ansatte til å komme i gang med å arbeide samskapende. I boken forteller vi om den samskapende prosessen og verdiene det gir å løse utfordringer i lokalsamfunnet sammen med innbyggerne, sier prosjektleder og rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Veronicha Angell Bergli.

 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

  

Et stort og ambisiøst prosjekt

Finnmark fylkesbibliotek deltok i det nasjonale toårige prosjektet Biblioteket som samskaper sammen med tre andre fylkesbibliotek og åtte folkebibliotek fra Innlandet, Viken, Rogaland og Finnmark. Fra Finnmark deltok Alta bibliotek og Nesseby bibliotek - Unjárgga girjerájus i prosjektet. Prosjektet var støttet av Nasjonalbiblioteket og ble avsluttet i oktober 2020.

Målet for prosjektet var at deltakerne skulle utvikle nye tjenester og løsninger sammen med innbyggere, og som skapte verdi for lokalsamfunnet. Etter to års hardt og godt arbeid kan vi konkludere med at prosjektdeltakerne gjennomførte og oppfylte målet med glans.

Hva er samskaping?

Bibliotekarer og andre offentlig ansatte møter ulike typer problemer og velferdsutfordringer i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene løses best ved å invitere innbyggere og lokalsamfunnet inn for å finne løsningen sammen med oss.

Kort fortalt handler samskaping om at offentlige organisasjoner skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, lokale bedrifter og foreninger. Det er dette vi har jobbet med i prosjektet Biblioteket som samskaper. Nå lanseres boka med erfaringer fra prosjektet, og et nettkurs som vi håper vi hjelpe flere i gang.

Verdien av prosjektet

Den største verdien av prosjektet er at deltakerne har lært hvordan de leder samskapingsprosesser. – Deltakerne vil være en kjemperessurs i sine kommuner med den fagkompetansen de har opparbeidet seg i løpet av disse to åra, sier Øystein Stabell fra Innlandet fylkesbibliotek.

Å arbeide samskapende er et håndverk. Det er kombinasjonen av teori, gode verktøy og testing i praksis, som gjør at du lærer og erfarer, og på den måten blir en tryggere og dyktigere håndverker.

Samskaping som metode har gjort oss mer åpen for å ta imot idéer og innspill fra våre innbyggere, forteller Jørgen Betten, prosjektdeltaker og bibliotekleder i Nesseby. – Vi kan bearbeide idéer på en annen måte enn tidligere. Samskaping er ikke en metode som skal brukes på alle typer utfordringer og i alle slags anledninger, men det er et verktøy som er svært kraftig der det passer, avslutter han.

Lansering av nettkurset

Samme dag lanserer vi også nettkurset Startpakke for samskaping på Nasjonalbibliotekets nettside Bibliotekutvikling.no. Kurset er åpent for alle. Det eneste du trenger er en brukerkonto. På kurset kan du teste og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.  

– Verktøyene og metodene i startpakken er utformet som oppgaver, slik at du lett kan teste dem ut i ditt bibliotek, forteller Stabell. 

Fylkesbiblioteksjef i Innlandet og prosjekteier Tone Nyseter er stolt og fornøyd over arbeidet i prosjektet. – Prosjektdeltakerne har vist, gjennom praksis og handling, hvordan vi kan videreutvikle historien om folkebibliotekets plass i lokalsamfunnet. Vi håper prosjektet inspirerer andre til å ta i bruk samskaping som metode og kultur, sier hun.