Språk

 

Bibliotekkonferansen 2017

Finnmark fylkesbibliotek inviterer alle bibliotekansatte i Finnmark til den andre årlige bibliotekkonferansen i Finnmark. Temaet for årets konferanse er synliggjøring og service.

Første dag av konferansen er i samarbeid med NBF nord som vil holde sitt årsmøte denne dagen.

Konferansen finner sted i Hammerfest 28.-30. mars. Påmeldingsfrist 3. februar.

Program:

Tirsdag 28.03.
09:00 – 12:00    Møte for småbibliotek (kun inviterte) - Hammerfest bibliotek

13:00 – 14:00    Registrering - Arktisk kultursenter

14:00 – 14:45    Bibsam: om samarbeid mellom bibliotek og næringsliv, ved Øystein Stabell,
                             Oppland fylkesbibliotek - Arktisk kultursenter

15:00 – 17:00    Årsmøte NBF Nord - Arktisk kultursenter

18:30                   Omvisning og foredrag på Gjenreisningsmuseet

20:00                   Middag - Hammerfest bibliotek

 

Onsdag 29.03. - Arktisk kultursenter
09:00 – 09:05     Velkommen, ved Heikki Knutsen, fylkesbiblioteksjef

09:05 – 09:50     Serviceerfaringer fra bibliotek i Finnmark, ved Ann-Britt Svane og Dagfinn Gjerde

10:00 – 12:00     Servicekurs, ved Kristen Albert Ellingsen, førstelektor UiT

12:00 – 12:45     Lunsj

12:45 – 14:45     Servicekurs forsetter

15:00 – 15:45     Kommunikasjon på sosiale medier, ved Robert Greiner

19:00                   Middag - Mikkelgammen

 

Torsdag 30.03. - Arktisk kultursenter
09:00 – 09:45     Webløft: synliggjøring på nett, ved Petter von Krogh

10:00 – 10:45     Hvordan synliggjøre ditt bibliotek, ved Anette Kure, biblioteksjef Sarpsborg

11:00 – 12:00    Workshop om profil med Kristian Wengen, Arc Giraff

12:00 – 13:00     Lunsj

13:00 – 14:00     Workshop fortsetter

14:00 – 15:30     Bibliotekledermøte

 

Praktisk
Prosjektet Finnmarksbibliotekene har mottatt støtte fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre prosjektet Finnmarksbibliotekene med kompetansehevingstiltak for bibliotekansatte i folkebibliotek og bokbusser i Finnmark.

  • Det dekkes kursinnhold/konferanse, reise, overnatting inntil 2 netter og bespisning satt opp i programmet, for 1 bibliotekansatt i folkebibliotek og bokbusser som har underskrevet samarbeidsavtale om prosjektet med fylkesbiblioteket. Øvrige måltider dekkes ikke.
  • For øvrige ansatte i folkebibliotek, bokbusser og bibliotek i videregående skoler i Finnmark dekkes kursinnhold/konferanse og bespisning som satt opp i programmet. Opphold kan ordnes og faktureres i etterkant.
  • For ansatte i øvrige bibliotek i Finnmark er deltakelse på konferansen gratis. Fylkesbiblioteket fakturerer for bespisning. Opphold kan ordnes og faktureres i etterkant.

Overnatting: Overnatting ordnes av Finnmark fylkesbibliotek etter påmelding. Finnmark fylkesbibliotek kan ordne overnatting for de som ikke får dette dekket, de blir fakturert for oppholdet i etterkant.

Reise: Billigste reisemåte dekkes. For de som reiser med fly og får reisen dekket, skal Finnmark fylkesbibliotek bestille reisen.

 

Påmelding:
Påmelding på e-post til Anne Thuv: anne.thuv@ffk.no.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Anne Thuv
Rådgiver
78 96 43 79
Heikki Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
78 96 43 65