Språk

 

Digital formidling i 2020

Nasjonalbiblioteket har «delt ut» penger til digital formidling til fylkeskommuner og ebokkonsortier på grunn av koronasituasjonen.

Ebokmidler til konsortsier er delt ut, og de resterende til digitale tiltak kommer nå. Den første pakken på 5 mill deles etter fylkers innbyggertall. Troms og Finnmark får der 229 250kr. Dette er midler som skal disponeres i samråd med folkebibliotekene.

Vårt fokus her er deling lokalt og nasjonalt og at bibliotekene skal kunne rustes teknisk og ellers kunnskapsmessig for slikt arbeid. Midlene kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Nasjonalbiblioteket vil (…) at folkebibliotekene benytter lokale forfattere til sine digitale arrangement. Nasjonalbiblioteket har derfor blitt enig med Norsk Forfattersentrum om at Nasjonalbiblioteket skal betale honorar for folkebibliotek som har lokale forfatterarrangementer. Det er ønskelig med formidling av digitale arrangement av god kvalitet for barn, foredrag for ulike målgrupper. Det vil være vekt på et nordnorsk perspektiv og tilknytning sammen med bibliotekene og med samisk og kvensk tema.​ Vi oppfordrer bibliotekene i Troms og Finnmark med å komme med egne forslag på tiltak med budsjett, oppsett og innhold innen 13.mai.

Fylkesbiblioteket vil se på forslag og legge opp til koordinering og felles delingsmuligheter samt være i kontakt med Nasjonalbiblioteket om muligheter og rettigheter.