Språk

 

En ny bruk av bibliotekene

De senere år har Finnmark hatt en stor økning i antall arrangement i folkebibliotekene.

Økningen har kommet sammen med det økte nasjonale og lokale fokuset på bruk av lokale bibliotek som en samfunnsarena og er i tråd med ny revidert nasjonal biblioteklov fra 2013. De seneste nasjonale komparative tallene fylkesbiblioteket har er fra 2018, og de viser at pr. 1000 innbygger er antall frammøtte på selvoppsatte arrangement i de lokale bibliotekene i Finnmark høyt oppe. Det har vært varierte arrangement i fylket, fra litterære møter, til kakeoppskrift-treff, historiske foredrag, kodeklubb, språkkafé. Om man ser på frammøtte på arrangement pr. 1000 innbygger totalt er Finnmark blant de 3 øverste nasjonalt. Kulturrelaterte arrangement har vært det ledende men det har også vært avholdt en del opplæring og kurs og lokalsamfunnsdebatter.

I 2019 har flere bibliotek via fylkesbiblioteket inngått samarbeid med Norges sjakkforbund og lokale sjakklubber. Bokårstiltaket «På kanten av myra» i 2019 produsert av Finnmark fylkesbibliotek resulterte i 8 turnéer til bibliotekene i Finnmark, hvor til sammen ca 630 publikum besøkt arrangementene, ca 100 barn og 530 voksne.

Klikk for stort bilde   

Klikk for stort bilde  

Ut i fra tentative tall fra Finnmarks bibliotek i 2019 kan man finne at det også har vært en økning av aktive lånere i bibliotek i Finnmark fra 2018 til 2019. I 2018 var det registrert i underkant av 11000 aktive lånere mens i 2019 var det steget til over 12000. Flere bibliotek har hatt en stor økning, blant annet Alta og Hammerfest og Vadsø, men også bibliotek som Tana, Karasjok og Kautokeino hadde store økninger sammen med Gamvik, Loppa, Nordkapp.

La oss håpe at nye lånere, bibliotekbrukere og litteratur og kulturinteresserte besøker det lokale biblioteket i Finnmark også i 2020, for kanskje for å være med på et verksted og kodekurs, en strikkekafé, et «Shared reading»-seminar eller en gratis konsert og kanskje for å bli inspirert til å låne ei god bok!