Språk

 

En stor mengde privatarkiver reddet!

Arkivet etter Finotro AS i Båtsfjord - Klikk for stort bildeArkivet etter Finotro AS i Båtsfjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsamlingen av privatarkiver i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» er nå avsluttet – vellykket!   Til tross for at prosjektperioden var altfor kort, og ble gjennomført på vinterstid. Men vi forsetter å samle inn arkiver fra privatsektor i Finnmark, særlig bedriftsarkiver! Ta gjerne kontakt!

I løpet av innsamlingsperioden ble det samlet inn over 40 arkiver fra de utvalgte gruppene og gjennomført en del intervjuer. Intervjuene er ment å komplementere annet arkivmateriale vi har fått. Det ble også tatt fotografier.

Gjennom prosjektet ble det også samlet inn viktige hjørnesteinsbedrifter blant annet innen fiskeindustrien. I tillegg ble det samlet inn over 20 arkiver som ikke passer direkte inn under gruppene innsamlingen fokuserte på. Prosjektet har så langt satt i gang prosesser med bevisstgjøring og spredning av informasjon angående bevaring av privatarkiver i Finnmark. Gjennom prosjektet ble privatsektor kjent med bevaringsinstitusjoner i fylket, og at de har mulighet til avlevere arkivene sine til disse.

Les mer om prosjektet på www.finnmarksarkivene.no

En del av de avleverte arkiver ble ordnet, katalogisert og publisert på Arkivportalen i innsamlingsperioden.

Den andre fasen i prosjektet, formidling starter opp til høsten, og prosjektets arbeidsgruppe gjennomfører og står for dette. Det innsamlede materialet skal settes i fokus i form av utstilling og publikasjon.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Marja Helena Maliniemi
Spesialrådgiver / arkivar
78 96 43 59