Språk

 

Felles logo og profil for bibliotekene i Finnmark

Slik ser den nye logoen til Finnmarksbibliotekene ut. - Klikk for stort bildeSlik ser den nye logoen til Finnmarksbibliotekene ut.

Finnmarksbibliotekene med ny logo og grafisk profil. - Finnmarksbibliotekene skal være lett gjenkjennelig og tilgjengelig, sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

Finnmarksbibliotekene

Gjennom vinteren har folkebibliotekene og bokbussene i Finnmark samarbeidet tett for å bli mer synlige og laget felles profil, logo, nye nettsider.

 

«Målet med profilen er at Finnmarksbibliotekene skal være lett gjenkjennelig og tilgjengelig for brukerne sine. Du skal kunne kjenne igjen bibliotek og bibliotektilbud uavhengig av hvor i fylket du måtte befinne deg», sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen

 

Utviklingen av den nye profilen er en del av det treårige prosjektet Finnmarksbibliotekene som har hatt som mål å skape bedre bibliotektjenester til innbyggerne i Finnmark. I tillegg til ny profil og økt synlighet har prosjektet hatt fokus på formidling og på nettverksbygging.

 

Logo og profil

Profilen er utviklet av Reklamehuset Nord i samarbeid med bibliotekarer i fra hele Finnmark. Logoen til Finnmarksbibliotekene er løftet frem av elementer som er viktig i bibliotekenes hverdag som møteplass, ny teknologi og litteratur, og at bibliotekene gir grunnlag for kunnskap og utvikling. Profilen finnes på norsk, samisk, kvensk og finsk.

 

«Økningen i arrangement ved bibliotekene i Finnmark viser at prosjektet har vært en stor suksess. I dag speiler bibliotekene i større grad aktiv formidling og, mangfoldet. I tillegg har vi fått etablert et tett samarbeid mellom bibliotekene, på tvers av kommunegrenser», sier Heikki Knutsen.

 

Felles inngang på nett

Det jobbes med nye nettsider og i løpet av kort tid vil de fleste bibliotekene også ha nye nettsider med grunnlag i felles profil og logo.

 

«Vi håper profil, logo og nettsider kan øke tilgjengeligheten til bibliotekene og kunnskapsressursene de besitter», sier Heikki Knutsen.

 

I forbindelse med lanseringen vil de 20 første som besøker sitt lokale Finnmarksbibliotek dagen for lanseringen få et biblioteknett og en isskrape med bibliotekenes nye logo.

Fant du det du lette etter?