Språk

 

Finnmarksbibliotekene og koronasituasjonen 

Bibliotekene i Finnmark følger kommunenes beredskapstjeneste. Alle bibliotekene er i dag stengt. 

Fylkesbiblioteket har hatt flere møter med bibliotekarene i Finnmark og vi har tett dialog om hvordan koronasituasjonen påvirker bibliotekene. Alle bibliotek er forskjellige, og alle kommuner bestemmer hvordan koronasmitten skal motarbeides lokalt.  

Noen bibliotek utreder nå mulighet for å låne ut litt av bibliotekets innhold i kommunen. Under trygge omgivelser, der smittevern, sikkerhet og økonomi legger premisser for hver enkelt kommune, forsøker de å møte innbyggernes ønsker om å låne bøker. Alle bibliotek diskuterer eventuelt utlån med sin kommunes beredskapstjeneste.  

Felles for oss alle er at vi låner ut og formidler mer digitalt! Alle bibliotek har tusenvis av e-bøker tilgjengelig for alle i appen BookBites