Språk

 

Fotoutstilling: Elisabeth Meyer

Fotoutstilling med bilder fra Karasjok, fotografert av Elisabeth Meyer i 1940 og 1949

Čájáhus Elisabeth Meyera 1940 ja 1949 jagiid Kárášjogas govvidan govain

Utstillingen åpner 4. juli kl. 18! Anne Toril Eriksen Balto holder åpningstalen.

«Jeg opplevde å kjøre med rein over snøviddene i flammende nordlys, jeg vandret i midnattssol over rødmende moltemyrer, jeg ruslet i fuglefjell og så små dun-nøster lære å fly og svømme, jeg fulgte samefolket i glede og sorg. Da jeg vendte tilbake til Oslo visste jeg at mitt fotografiske felt ville bli alt som var skjønt og i kontakt med det levende liv. Og kan noen velge seg et bedre yrke?»

Meyer, E. (2013) Rapporter fra verden 1920-1950, s. 100. Preus museum og Press forlag, Oslo.

Fotograf og journalist Elisabeth Meyer var lenge et glemt kapittel i norsk fotohistorie.  I 30 år sto bildene hennes glemt i en garasje. Reportasjefotograf og journalist Meyer, født i Tønsberg i 1899, reiste allerede på 1930-tallet til eksotiske steder. Hun møtte Mahatma Gandhi mens han satt fengslet i India, og hun besøkte Kemal Atatürk i Tyrkia. I 1929 var hun antakelig den første vestlige kvinne som reiste inn i Persia (dagens Iran). Hennes første reiser etter fotoutdannelse i Berlin og Praha i tidsrommet 1937-39 er nettopp til Finnmark.

Takket være en ivrig lærer i Kjøllefjord, Øystein Sunde, og en fremsynt biblioteksjef i Vadsø, Sissel Jakola, havnet bildene hun tok i Finnmark i fylkesbibliotekets fotoarkiv i 1999. Fotoarkivet har ca. 1600 originalnegativer i sin samling etter Elisabeth Meyer. Cirka 600 av disse er fra samiske områder, konsentrert om Karasjok og Kautokeino. 

Nå kan endelig bildene fra Karasjok vises frem på Samisk senter for samtidskunst. Prosjektet har vært et nært samarbeid med Kárenaš Samisk språk- og kultursenter i Karasjok. SVD/DSS Museums- og historielag i Karasjok har jobbet selvstendig med identifisering av bildene, innsamlet historier og joiker som gjelder bildene, og i den forbindelse kontaktet eldre personer i Karasjok. Dette er tradisjonskunnskap og kulturarv som vil få stor betydning for ettertiden.

Fotoarkivet i fylkesbiblioteket takker alle bidragsytere som har gitt bildene fra Karasjok liv og innhold!
 

----

«Bessen herggiin vuodjit muohtaduoddariin livardeaddji guovssahasa vuol’, rasttildin rukses luomejekkiid gaskaijabeaivvážis, vánddardin loddeváriin ja oidnen uvjanođožiid oahppamin girdit ja vuodjat, čuvvon sámeálbmoga ilus ja morrašis. Go máhccen Osloi, dihten ahte mu govvideami suorgi šaddá buot mii lea čáppat ja mas lea heggii oktavuohta. Ja sáhttá bat oktage buoret barggu válljet alcces?»

Meyer, E. (2013)  Girjjis “Rapporter fra verden 1920-1950”, s. 100. Preus museum ja Press forlag, Oslo.


Govvideaddji ja journalista Elisabeth Meyer lei guhkká oainnekeahttá dáža govvahistorjjás. 30 jagi ledje su govat healban muhtun garášii. Reportášagovvideaddji, riegádan 1899 Tønsbearggas, johttigođii 1930-logus juo eksohtalaš báikkiide. Son deaivvadii Mahatma Gandhiin guhte lei giddagasas Indias, ja galledii Kemal Atatürka Durkkas.  1929:s dáiddii lean vuosttaš oarjemáilmmi nisu guhte jođii Persia-riikii (dálá Iran). Maŋŋil go gaccai govvenoahpu Berliinnas ja Prahas gaskal 1937-39, leatge su álgomátkkit justa Finnmárkui.

Gilivuona oahpaheaddji Øystein Sunde ja Čáhcesullo girjerádjohoavdda Sissel Jakola vehkiid geažil, gárte su Finnmárkkus govvidan govat Finnmárkku fylkkagirjeráju govvavuorkái 1999:s. Govvavuorkká čoakkáldagas leat sullii 1600 Elisabeth Meyer-originálanegatiiivva. Sullii 600 dáin leat sámeguovlluin govviduvvon, eanaš Kárášjogas ja Guovdageainnus.   

Dál sáhttit viimmat Kárášjot-govaid čájehit Sámi Dáiddaguovddážis. Prošeakta lea lagaš ovttasbargguin Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddážiin Kárášjogas. SVD Musea- ja historjásearvi Kárášjogas lea bargan iešheanalaččat čohkket dieđuid olbmuin geat leat govain, muitalusaid ja luđiid main lea čanus govaide, ja dan oktavuođas gulahallan eallilan olbmuiguin. Dán árbedieđus ja kulturárbbis lea stuorra mearkkašupmi maŋit áigái.

Fylkka girjeráju govvavuorká giitá buohkaid geat leat veahkkin leamaš Kárášjot-govaid sáhttit ealáskahttit ja dievasmahttit!