Språk

 

Kvääninkansan päivä/Kvenfolkets dag 16. mars: Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste for Finnmark vil være operativ fra 1. juni 2017

Finnmark fylkeskommune tar opp hansken fra Norske kveners forbund. Som fylkeskommunal utviklingsaktør har Finnmark fylkesbibliotek den siste tiden jobbet med en oppfølging av forprosjektet Nasjonal kvensk bibliotektjeneste, som følger opp regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling som ble vedtatt av fylkestingspolitikerne i Finnmark i desember 2016.

1. juni i år publiseres nettsiden Kväänin biblioteekkipalvelu - Kvensk bibliotektjeneste.no. Formålet er å bidra til å fremme kvensk språk og kultur gjennom litteratur- og kunnskapsformidling.

Tjenesten vil inneholde omtale av nye kvenskspråklige utgivelser av litteratur, musikk, film, læremiddel, nye og eldre utgivelser om kvenske/norskfinske forhold på alle språk og nytt fra kvenske/norskfinske formidlingsarenaer.

Det vil bli sendt ut et informasjonsbrev kvartalsvis, første gang 1. juni 2017.

Målgrupper er skoler, barnehager og bibliotek og alle med interesse for kvenske/norskfinske forhold. 

Fylkesbiblioteket vil invitere til samarbeid om innhold med et nettverk av aktører, som bibliotek, muséer, organisasjoner og kvenske språk- og kulturinstitusjoner. Det er naturlig at de som var med i forprosjektet deltar i arbeidet, men at folkebibliotek i Finnmark deltar er også naturlig.

Tjenesten skal også hente stoff fra det rike kildematerialet i Finnmark fylkesbiblioteks foto- og privatarkivsamling, ressurser i Nasjonalbiblioteket og Kvensk bibliografi – Kveenipipliografia.

Finnmark fylkesbibliotek kjøper årlig inn alt av kvenskspråklig litteratur og litteratur som omhandler kvenske/norskfinske forhold, og har kvensk litteratur som fast tema på Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Bakgrunn:

Tjenesten Kväänin biblioteekkipalvelu – Kvensk bibliotektjeneste bygger på forprosjekt til Nasjonal kvensk bibliotektjeneste i 2015/2016, et samarbeid mellom Finnmark fylkesbibliotek, Troms fylkesbibliotek, Nordreisa bibliotek og UB Tromsø – Norges arktiske universitet, med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Rønnaug Ryssdal
Spesialrådgjevar
78 96 43 62