Språk

 

Pengedryss til arenautvikling i Finnmark

Laila Stien i samtale med Rønnaug Ryssdal på Sør-Varanger biblioteks nye scene betalt av arenamidler - Klikk for stort bildeLaila Stien i samtale med Rønnaug Ryssdal på Sør-Varanger biblioteks nye scene betalt av arenamidler Sonja Siltala

Onsdag kom den gledelige nyheten om at syv av fylkets folkebibliotek til sammen får 348.000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til arenautvikling.

Dette er tredje gang slike midler blir tildelt. Arenautviklingsmidlene har vært en helt nødvendig satsning fra regjeringen sin side for å kunne ruste bibliotekene til å møte kravene i folkebibliotekloven. Over tre år har 18 av 19 bibliotek i Finnmark søkt og til sammen fått 1 243 000 kroner.

Bibliotekstrategi

-Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi vil vi satse på å utvikle folkebiblioteka som møteplassar, kulturinstitusjonar og arenaer for samtale og debatt, læring og demokrati. Det er imponerande å sjå alt ein har fått til av arenautvikling i folkebibliotek over heile landet. Vi ser allereie fantastiske resultat i form av rekordbesøk og eit høgt aktivitetsnivå, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I Finnmark har midlene i stor grad blitt brukt til å tilrettelegge biblioteklokalene for ulike typer arrangementer og til å få nye aktiviteter inn i bibliotekene. Også i år er bygging av scener, investering i prosjektor, stoler, lydutstyr og lignende et gjennomgangstema. 

Finnmarksbibliotekene

Denne satsningen har kommer samtidig som det treårige prosjektet Finnmarksbibliotekene som har hatt som mål å gi Finnmarks innbyggere bedre bibliotektjenester gjennom regionale samarbeid og kompetanseheving på formidling og synliggjøring. Sammen har dette ført til et løft for bibliotekene i Finnmark.

«Midlene fra Nasjonalbiblioteket gjør at vi kan jobbe videre med å gjøre bibliotekene til gode møteplasser og arenaer for variert aktivitet. Det siste året økte aktiviteten i Finnmarksbibliotekene med 70% og midlene gjør at vi kan fortsette å holde nivå og kvalitet oppe» sier fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen.

Finnmark internasjonale litteraturfestival

Også Finnmark fylkesbibliotek har fått arenamidler. I år har fylkesbiblioteket fått 226.000 til arrangementer rundt om i fylket i forkant av Finnmark internasjonale litteraturfestival. Målet er at hele Finnmark skal få en liten smakebit av litteraturfestivalen som arrangeres i Alta 31.10-03.11.2018.

 

Les mer om arenamidler og se alle tildelingene her.

Fant du det du lette etter?