Språk

 

Regional bevaringsplan for privatarkiv vedtatt

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har vedtatt Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027. Formålet med planen er å sikre at privatarkiver fra ulike viktige og unike samfunnsområder blir bevart og tilgjengeliggjort for ettertiden.

Med planen ønskes det å vekke oppmerksomhet om at det finnes flere samfunnsområder hvor det ikke er bevart primære og autentiske kilder. Det legges stor vekt på arkiver fra hjørnesteinsnæringer og nøkkelorganisasjoner, og vil sikre at særlig disse blir tilstrekkelig dekket i privatarkivene.

Planen redegjør satsingsområder for målrettet innsamling og bevaring som spørsmål om forskriftmessige arkivmagasiner, tilgjengeliggjøring av arkiver for bruk og kompetanseoppbygging i fylket. Planen foreslår utviklingstiltak for arkivaktører i Finnmark.  

 

Illustrasjonsfoto privatarkiv - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?