Språk

 

Søker forfattere/litteraturformidlere til DKS Finnmark!

Finnmark fylkesbibliotek programmerer litteraturtilbudet i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Finnmark.

1. november 2017 er søknadsfrist for å sende inn programforslag via elektronisk skjema til Scene Finnmark. 

Her er litt informasjon om hva vi ønsker med litteraturtilbudet i Finnmark. 

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Finnmark fylkesbibliotek hadde besøk av elever fra Nesseby. Vi håper flinke formidlere vil komme til Finnmark på DKS-turnè! Sonja Siltala

Abonnement til 5. klasse og tilbud til 8.klasse og videregående skole

DKS Finnmark har tre litteraturturneer til 5. klassene i hele Finnmark. Dette kaller vi abonnement-tilbud, skolene abonnerer på turnéene som vi lager, og aktørene reiser i en av tre regioner (øst, vest eller midt) som vi har delt fylket inn i. På skoler med få elever per klassetrinn, får alle elevene på mellomtrinnet være med når aktøren besøker skolen.

Vi lager «bestillingstilbud» til skolene for 8.klasse og videregående skole. Disse tilbudene bestilles kanskje av skolene, og forfatteren reiser til skolene som har bestilt tilbudet. Noen år lager vi også litteraturturnéer til småtrinnet.

Gode litteraturprogram – våre kriterier

I planen for DKS Finnmark står det at i litteraturtilbudet er det det nære møtet, én klasse – én utøver, samt egenaktivitet for elevene som er i fokus. Aktørene besøker elevene på skolene. Derfor ønsker vi at elevene får en opplevelse de vil huske, at møtet med litteratur i DKS skiller seg ut fra en vanlig skoletime.

Vi ønsker en god beskrivelse av litteraturproduksjonen i søknadsskjemaet. Det vil bli brukt på DKS Finnmarks nettsider og i egen skoleinfo.

Vi ønsker at litteraturproduksjonene:

  • varer i en dobbelttime (90 minutter)
  • inneholder elevaktivitet
  • gir elevene lyst å lese/høre mer!

Presiser hvilken rolle læreren skal ha i opplegget, hva elevaktiviteten inneholder og om du vil at elevene skal ha lest/gjort noe på forhånd.

Nordnorske forfattere oppfordres spesielt til å søke. Vi ønsker å vise fram flere gode nordnorske litteraturproduksjoner.

Tidligere har det vært forfattere som har reist med litteratur i Finnmark, men DKS åpner nå for en bredere definisjon av litteraturformidling!

Vi ser fram til å lese alle programforslagene som kommer og gleder oss til å plukke ut de beste litteraturproduksjonene til elevene i Finnmark!

Kontaktpersoner

Sunniva Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
78 96 59 25