Språk

 

Utkast for Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027 er nå lagt ut på høring

Dokumentet med vedleggene finner du her:

Høringsdokument Regional bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark

Vedlegg 1. Ansvarsområder for privatarkivarbeidet
Vedlegg 2. Bestandsanalyse
Vedlegg 3. Samfunnsanalyse
Vedlegg 4. Status i magasinforholdene

Satsingsområder og tiltak er utformet på bakgrunn av bestands- og samfunnsanalyser som ble utført i fjor, samt innspill fra museene og arkivinstitusjonene i Finnmark.

Høringsfrist er satt til 21. mars 2017.

Tilbakemeldinger sendes til Finnmark fylkesbibliotek på e-post: helena.maliniemi@ffk.no

Høringsutkast

 

Privatarkiv - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Marja Helena Maliniemi
Spesialrådgiver / arkivar
78 96 43 59