Språk

 

Vedtok regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling

Veronicha i samtale med Morten Strøksnes om Havboka  - Klikk for stort bilde

Hovedutvalget for kultur og samferdsel vedtok Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark 2017-2020

Formålet med handlingsprogrammet er et omforent og regionalt grep for å stimulere til bibliotekutvikling, litteraturformidling og bevaring og formidling av fotografier og privatarkiver fra Finnmark.

Handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark 2017-2020 gir oversikt over
bibliotekene og deres utfordringer i Finnmark samt lister opp sentrale utviklingstiltak for
biblioteksektoren i Finnmark de kommende årene.
 

Bibliotek, kulturinstitusjoner, kommuner, arkiver, museer og andre organisasjoner som jobber med bibliotek, foto, privatarkiver og formidling i Finnmark har fått anledning til å komme med innspill underveis.

Utarbeidelsen av handlingsprogrammet er gjort med utgangspunkt i Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015 – 2020. 

Handlingsprogrammet vil bli trykt opp og distribuert til våre samarbeidspartnere. Det kan også leses her på vår hjemmeside. 

Fant du det du lette etter?