Språk

 

Finnmark fylkesbibliotek

Nye nettsider kommer!

Fra 1. jaunar 2020 er Finnmark fylkeskommune slått sammen med Troms fylkeskommune, og vil få felles nettside. Dette gjelder også fylkesbibliotekene. Denne siden vil være i bruk til de nye sidene er i drift. Dette vil skje i løpet av 2020.

Finnmark fylkesbibliotek er regional utviklingsaktør på bibliotekfeltet og arbeider for å sikre gode og fremtidsretta bibliotektjenester til alle innbyggere i Finnmark.