Språk

 

Finnmark fylkesbibliotek

Finnmark fylkesbibliotek er regional utviklingsaktør på bibliotekfeltet og arbeider for å sikre gode og fremtidsretta bibliotektjenester til alle innbyggere i Finnmark. 

Kontaktpersoner

Jorun Irene Jakola
Saksbehandler
78 96 43 54