Språk

 

Finnmark fylkesbibliotek

Finnmark fylkesbibliotek er regional utviklingsaktør på bibliotekfeltet og arbeider for å sikre gode og fremtidsretta bibliotektjenester til alle innbyggere i Finnmark. 

Vi gir bibliotekfaglige råd, yter veiledning og assistanse, arrangerer møter og kurs, og tar initiativ til samarbeidsløsninger og prosjekter. Fylkesbiblioteket tilbyr litteraturformidlingstjenester, har fagansvar for grunnskoletilbudet i litteraturdelen i Den kulturelle skolesekken og arrangerer Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge og driver samlingsforvaltning og innholdsformidling av Finmarksbiblioteket, en lokalhistorisk samling med bøker, foto og privatarkiv. Fylkesbiblioteket har gjennom mange år samarbeidet med bibliotek i Murmansk fylke.

Fylkesbiblioteket inngår i kultursektoren i Finnmark fylkeskommune. 

I desember 2016 vedtok Hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling i Finnmark 2017-2020. Handlingsprogrammet er et omforent og regionalt grep for å stimulere til bibliotekutvikling, litteraturformidling og bevaring og formidling av fotografier og privatarkiver fra Finnmark.

Overordnede hovedmål og innsatsområder er beskrevet i Regionale kulturstrategier for Finnmark 2015 – 2020. Virksomheten er hjemlet i Lov om folkebibliotek av 20.12.1985, sist revidert 1.1.2014.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Heikki Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
78 96 43 65