Språk

 

Tjenester

De overordnede tjenestene i Finnmark fylkesbibliotek er:

  • Bibliotekutvikling
  • Litteraturformidling
  • Privatarkiv
  • Fotoarkiv
  • Finsk bibliotektjeneste
  • Finnmarksbiblioteket

Finnmark fylkesbibliotek inviterer alle bibliotekansatte i Finnmark til bibliotekkonferansen 2019. Den avholdes i uke 11 i Murmansk. Påmeldingsfrist er gått ut.