Språk

 

Tjenester

De overordnede tjenestene i Finnmark fylkesbibliotek er:

  • Bibliotekutvikling
  • Litteraturformidling
  • Privatarkiv
  • Fotoarkiv
  • Finsk bibliotektjeneste
  • Finnmarksbiblioteket
Til alle våre kolleger i folkebibliotek, fagbibliotek og skolebibliotek i Troms og Finnmark. Vi inviterer herved til den første felles bibliotekkonferansen for Troms og Finnmark!