Språk

 

Bibliotekkonferansen 2020

Til alle våre kolleger i folkebibliotek, fagbibliotek og skolebibliotek i Troms og Finnmark. Vi inviterer herved til den første felles bibliotekkonferansen for Troms og Finnmark!


Bibliotekkonferansens mål er å styrke bibliotekfellesskapet i nord og at vi skal bli bedre kjent med hverandre.

Den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 «Rom for demokrati og dannelse» understreker viktigheten av økt samarbeid på tvers i biblioteksektoren, mellom folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek.  

På bibliotekkonferansen for Troms og Finnmark skal vi rette søkelyset mot bibliotekenes brede samfunnsoppdrag. Bibliotekene skal være relevante for sitt lokalsamfunn, et sted å oppleve, lære og et sted å være, for et bredt spekter av brukere.

  • Hvordan kan vi sammen skape gode bibliotektjenester til våre innbyggere med de ressursene vi har?
  • Hvordan utvikle bibliotekene våre til å bli relevante kunnskapsaktører i lokalsamfunnet?  
  • Hvordan jobbe godt sammen på tvers av sektor- og kommunegrenser?

Hvor: Scandic Ishavshotell, Tromsø
Når: 28.-29. april 2020

Tidsramme: Oppstart kl. 11.00 tirsdag 28. april – avslutning kl. 15.00 onsdag 29. april

Påmelding til linda.m.tindholm@tffk.no innen 12. mars 2020

Påmeldingen må inneholde følgende:
Navn:
Institusjon:
E-post:

Ønsker du:
Overnatting fra 27. – 28. april: 
Overnatting fra 28. til 29. april:
Lunsj 28. april:
Lunsj 29. april:
Middag 28. april:

Økonomi:
Folkebibliotekene i Finnmark får dekket reise og overnatting for en person fra 28.-29. april, to lunsjer og middag tirsdag 28. april. Eventuell overnatting fra 27. til 28. april for de fra Finnmark som ikke rekker til Tromsø før kl. 11 den 28. april dekkes også. (Vi har begrenset antall rom, så her må det eventuelt prioriteres etter behov).
Biblioteksjefene i Troms dekker egne reiseutgifter og får dekket overnatting fra 28.-29. april, to lunsjer og middag 28. april. 

Andre deltagere dekker selv konferanseutgifter og eventuell overnatting på Scandic Ishavshotell.

Priser:

  • Dagpakke kr. 610 pr. dag
  • Overnatting på Scandic Ishavshotell kr. 1 240
  • Middag tirsdag kveld kr. 590.

Vi er i gang for fullt med å legge programmet. Det blir temaer som; biblioteket som kunnskapsaktør, utvikling av samiske og kvenske bibliotektjenester, formidling og nettverksbygging.

Dag 1 er felles for alle, med foredrag, samtaler og bli kjent-øvelser.
Dag 2 deles opp, med eget møte for våre biblioteksjefer og nettverksmøter, temadiskusjoner og bibliotekbesøk for dere som ikke er biblioteksjefer.
Vi jobber for å få en felles avslutning av dagen.

Meld inn hvis dere er noen som ønsker å ha nettverksmøter på onsdagen. Vi tar også gjerne imot temaforslag til diskusjoner som vi legger opp til at de som ikke er ledere kan ha på onsdag formiddag. Etter hvert som programmet faller på plass legger vi ut info på ressurssiden til Tromsbibliotekene.

 

Påmeldingen er bindende. Eventuelle utgifter vi får som følge av avmelding må dekkes av den enkelte. 

Annet:
I tilfeller med alvorlige allergier legger vi til rette for at hver enkelt får direkte kontakt med hotellet for å avklare kosten.