Språk

 

Bibliotekutvikling

Fylkesbiblioteket har ansvar for å utvikle og veilede den samlede biblioteksektoren i fylket. Vi jobber aktivt med å stimulere til kompetanse- og tjenesteutvikling som bidrar til nye lokale løsninger og bedre bibliotekpraksis i bibliotekene i fylket.

Viktige oppgaver:

  • Bidra til kompetanseheving for bibliotekansatte og utvikle bibliotekene gjennom kurs, møter og aktiviteter
  • Utvikle nettverk, etablere kommunikasjon og samarbeid mellom bibliotekene og utvikle nye samarbeidsformer
  • Synliggjøre bibliotekene i fylket
  • Være en ressurs for bibliotek og kommuner i bibliotekspørsmål 

Behovet for bibliotekutvikling har bakgrunn i raske samfunnsendringer på mange områder i vårt informasjons- og kunnskapssamfunnet. Dette stiller stadig høyere krav til tjenester og kompetanse som bibliotekene skal gi. Finnmark fylkesbibliotekets mål med bibliotekutvikling er å gjøre bibliotekene i fylket til gode aktører innen områder som læring, kultur og kunnskap. Kompetanseheving, formidling, fellesløsninger og omdømmebygging er stikkord som jobbes med. Gjennom å initiere til prosjekter, tilby nye løsninger og møte de enkelte bibliotek og kommuner der de er kan vi følge opp muligheten bibliotekene har og stimulere til utvikling og løsninger som passer i Finnmark.

 

Kontaktperson: Mads Munkvold

Til alle våre kolleger i folkebibliotek, fagbibliotek og skolebibliotek i Troms og Finnmark. Vi inviterer herved til den første felles bibliotekkonferansen for Troms og Finnmark!