Språk

 

Bibliotekutvikling

Fylkesbiblioteket har ansvar for å utvikle og veilede den samlede biblioteksektoren i fylket. Vi jobber aktivt med å stimulere til kompetanse- og tjenesteutvikling som bidrar til nye lokale løsninger og bedre bibliotekpraksis i bibliotekene i fylket.

Viktige oppgaver:

  • Bidra til kompetanseheving for bibliotekansatte og utvikle bibliotekene gjennom kurs, møter og aktiviteter
  • Utvikle nettverk, etablere kommunikasjon og samarbeid mellom bibliotekene og utvikle nye samarbeidsformer
  • Synliggjøre bibliotekene i fylket
  • Være en ressurs for bibliotek og kommuner i bibliotekspørsmål 

Behovet for bibliotekutvikling har bakgrunn i raske samfunnsendringer på mange områder i vårt informasjons- og kunnskapssamfunnet. Dette stiller stadig høyere krav til tjenester og kompetanse som bibliotekene skal gi. Finnmark fylkesbiblioteks mål med bibliotekutvikling er å gjøre bibliotekene i fylket til gode aktører innen områder som læring, kultur og kunnskap. Kompetanseheving, formidling, fellesløsninger og omdømmebygging er stikkord som jobbes med. Gjennom å initiere til prosjekter, tilby nye løsninger og møte de enkelte bibliotek og kommuner der de er kan vi følge opp muligheten bibliotekene har og stimulere til utvikling og løsninger som passer i Finnmark.

Finnmark fylkesbibliotek inviterer alle bibliotekansatte i Finnmark til den den tredje årlige bibliotekkonferansen i Finnmark. Konferansen finner sted i Vadsø 10.-12. april 2018, og temaet er Kunnskapsbiblioteket.

 

 

Finnmark fylkesbibliotek inviterer alle bibliotekansatte i Finnmark til bibliotekkonferansen 2019. Den avholdes i uke 11 i Murmansk. Påmeldingsfrist er gått ut.

Kontaktpersoner

Anne Thuv
Rådgiver
78 96 43 79
Mads Munkvold
Rådgiver
78 96 43 60