Språk

 

Bibliotekkonferansen 2018

Finnmark fylkesbibliotek inviterer alle bibliotekansatte i Finnmark til den den tredje årlige bibliotekkonferansen i Finnmark. Konferansen finner sted i Vadsø 10.-12. april 2018, og temaet er Kunnskapsbiblioteket.

 

Program

Tirsdag 10.april - Fylkeshuset

09:45

Kaffe og frukt

10:00 – 10:05

Velkommen ved fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen

10:05 – 13:00

Leseglede på timeplanen
ved Even Tronstad Sagebakken, rektor Spangereid skole

13:00 – 13:45

Lunsj

13:45 – 14:30

Kommunal koordinator for skolebibliotek: Skolebibliotekets potensiale som en integrert del av skolens pedagogiske arbeid
ved Astrid Heimen, Alta ungdomsskole

14:45 – 15:15

Skolebibliotek: lokale suksesshistorier – nasjonal stillstand?
ved Veronicha Angell Bergli, rådgiver Finnmark fylkesbibliotek

15:30 – 15:45

Sett fra biblioteksjefen
ved Ragnhild Måsø, biblioteksjef Deanu girjerádju/Tana bibliotek

15:45 – 16:00

Fagforum: slik samarbeider bibliotekene i videregående skole
ved Frøydis Totland, Koordinator for Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark

19:00

Middag

 

Onsdag 11.april – Fylkeshuset

10:00 – 10:15

Bibliotek og kunnskap
ved fylkesbiblioteksjef Heikki Knutsen

10:15 – 11:00

Kildekritikkurs for barn
ved Anita Steigre, barne- og ungdomsbibliotekar ved Hammerfest bibliotek

11:15 – 12:15

Formidling til folket
ved Ragnhild Malfang, biblioteksjef Sørum bibliotek

12:15 – 13:15

Lunsj

13:15 – 14:45

Oria  - et dypdykk
ved Grete Overvåg, hovedbibliotekar Universitetsbiblioteket i Tromsø

15:00 – 15:45

Ungdomsbokdagen
ved Astrid Heimen, bibliotekar Alta ungdomsskole, Annelene Thomassen Steine og Monica Wirkola barne- og ungdomsbibliotekarer Alta bibliotek

 

19:00

Middag

 

Torsdag 12. april – Finnmark fylkesbibliotek/Vadsø bibliotek

09:00 – 11:00

Regionmøter/ Barnebibliotekarmøtet

11:00 – 11:45

Lunsj

11:45 – 15:30

Bibliotekledermøtet

 

For påmelding og spørsmål, ta kontakt med Anne Thuv. 

Kontaktpersoner

Anne Thuv
Rådgiver
78 96 43 79