Språk

 

Bibliotekstatistikk

Fylkesbiblioteket bistår folkebibliotekene i fylket med den årlige innlevering av bibliotekstatistikk.

Bibliotekstatistikk er statistikk som omhandler bibliotekenes virksomhet. Dette er for eksempel utlån og andre tjenester til publikum. I tillegg registreres noen rammebetingelser som økonomi, personale, bok- og annen mediebestand, lokaler og åpningstider.

Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Dette gjør de i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken for hele landet tilgjengeliggjøres på nasjonalbibliotekets nettsider. Deler av bibliotekstatistikken inkluderes i KOSTRA publiseres av SSB.

Fylkesbiblioteket veileder kommunale bibliotek i utfylling av årlig rapportering og tekniske spørsmål rettet mot denne utfyllingen. Rapporteringen til Nasjonalbiblioteket foregår tidlig på våren hvert år.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Mads Munkvold
Rådgiver
78 96 43 60