Språk

 

Bibliotekstatistikk

Fylkesbiblioteket bistår folkebibliotekene i fylket med den årlige innlevering av bibliotekstatistikk.

Bibliotekstatistikk er statistikk som omhandler bibliotekenes virksomhet. Dette er for eksempel utlån og andre tjenester til publikum. I tillegg registreres noen rammebetingelser som økonomi, personale, bok- og annen mediebestand, lokaler og åpningstider.

Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole-, fag- og forskningsbibliotek. Dette gjør de i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken for hele landet tilgjengeliggjøres på nasjonalbibliotekets nettsider. Deler av bibliotekstatistikken inkluderes i KOSTRA publiseres av SSB.

 

Kontaktperson: Mads Munkvold

Fylkesbiblioteket veileder kommunale bibliotek i utfylling av årlig rapportering og tekniske spørsmål rettet mot denne utfyllingen. Rapporteringen til Nasjonalbiblioteket foregår tidlig på våren hvert år.