Språk

 

Statistikk

Fylkesbiblioteket veileder kommunale bibliotek i utfylling av årlig rapportering og tekniske spørsmål rettet mot denne utfyllingen. Rapporteringen til Nasjonalbiblioteket foregår tidlig på våren hvert år.

Fylkesbiblioteket  jobber med nasjonal og internasjonal statistikk, samt andre type undersøkelser for å skaffe informasjon om befolkning i kommuner og bruk av bibliotek.

Utgangspunktet for statistikkarbeidet er å skaffe til veie data som kan brukes effektivt og aktivt i styring og synliggjøring av bibliotekene i tillegg til å være kilde til kunnskap. Hovedarbeidet for fylkesbibliotekt består i å bistå nasjonale myndigheter i årlig innsamling av tall basert på formular utført av nasjonalbiblioteket. Rammen for det innsamlede materialet følger ISO-standarder (spesielt: ISO 2789 Information and documentation – International Library Statistics, ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators, ISO 16439 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries).

 

Kontaktperson: Mads Munkvold