Språk

 

Finnmarksbibliotekene

 

Finnmarksbibliotekene er et regionalt prosjekt som skal utvikle bedre bibliotektjenester for Finnmarks innbyggere gjennom regionale biblioteksamarbeid med fokus på kompetanseheving og styrking innenfor formidling og synliggjøring av bibliotekene. Prosjektet er 3-årig og støttet med kroner 900 000,- i 2015 fra Nasjonalbiblioteket. 

Sist endret 30.09.2015

Kontaktpersoner

Heikki Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
+4778964365
Veronicha Angell Bergli
Rådgiver
+4778965923
Mer informasjon