Språk

 

Fjernlån

Finnmark fylkesbibliotek yter fjernlån fra samlingen i Vadsø. 

Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek, der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek. Lånesamarbeidet skal gi best mulig utnyttelse av felles bibliotekressurser og er selve ryggraden i biblioteksamarbeidet.

Et velfungerende fjernlånsamarbeid er en forutsetning for at biblioteksystemet fungerer effektivt til beste for bibliotekbrukerne. Det handler om å sikre best mulig tilgang til landets samlete bibliotekressurser for alle, uavhengig av bosted eller tilknytning til utdanningsinstitusjon. Dette betyr at alt materiale som er til hjemlån i ett bibliotek også bør være tilgjengelig for brukere ved andre bibliotek gjennom fjernlånsamarbeid.

Forutsetning for et fungerende fjernlån er et fornuftig selvforsyningsnivå. Fjernlån skal være et supplement til bibliotekets samlinger, ikke en erstatning for manglende ressurser lokalt. Bibliotekene bør ha klare avtaler med sine brukere om hvilke tjenester brukeren har tilbud eller krav på og hvilke betingelser som gjelder for fjernlån, som lånetid, ansvar og forventet ekspedisjonstid.

Nasjonalbiblioteket publiserte oppdaterte "Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek" den 17.06.2014. Dette var en revisjon av dokumentet Felles retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebiblioteksektoren fra 2002. Retningslinjene er oppdatert iht. endringene i folkebibliotekloven i 2014.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Jorun Irene Jakola
Saksbehandler
78 96 43 54