Språk

 

Bibliotekene i koronasituasjonen

Gjennom koronatiden har det vært flere møter med bibliotekene i Finnmark på nett. Det har vært nyttig å møtes og utveksle nytt og drøfte utfordringer. Sammen er vi et sterkt nord!

Klikk for stort bilde 

Alle bibliotekene i Finnmark ble stengt da smitteverntiltakene for korona tiltok. Nå tilbyr bibliotekene take-away-løsning for utlån av medier. Lånerne har i større grad enn før tatt i bruk bibliotekenes selvbetjening på nettsidene – de logger inn med lånekort og bestiller og forlenger lånene sine selv. Alle bibliotekene er klare for å åpne fjernlånet igjen.

De fleste bibliotekene har begynt planlegging av gjenåpning av bibliotekene. For å åpne må biblioteket utarbeide planer/søknader som vedtas av beredskapsledelsen i kommunen. Finnmark fylkesbibliotek har med utgangspunkt i FHIs veileder laget et forslag til plakat med informasjon til publikum. Denne kan lastes ned her (PPTX, 2 MB) og redigeres i PowerPoint.

Her er smittevernveileder for bibliotek fra Bibliotekarforbundet. (PDF, 5 MB)

Viken fylkesbibliotek har delt Midt-Buskerud biblioteks retningslinjer, som har vært et godt utgangspunkt for å lage lokale retningslinjer. Mal for smittevernveileder fra FHI finnes her.  

Vi har i koronatiden hatt møter med folkebibliotekene og bibliotekarer fra de videregående skolene på Teams. Koronasituasjonen har lært oss å bli flinkere på gjennomføring av digitale møter. Oppslutningen og deltakelsen på møtene har vært god, og det har styrket kollegiet i Finnmarksbibliotekene. Referater fra møtene finner du i margen til høyre.

Eksempler fra Finnmark