Språk

 

Prosjekter

Finnmark fylkesbibliotek har som oppgave å initiere til regional bibliotekutvikling. Derfor har vi startet opp ulike prosjekter med dette som formål, og vi deltar også i bibliotekprosjekter eid og startet opp av andre. Her er en oversikt over pågående prosjekter som vi har startet opp eller deltar i.  

Finnmarksbibliotekene:

Finnmarksbibliotekene – regional kompetanseheving for alle folkebibliotekene. Prosjektet er 3-årig og støttet med kroner 900 000,- i 2015 fra Nasjonalbiblioteket. Prosjektet skal utvikle bedre bibliotektjenester for Finnmarks innbyggere gjennom regionale biblioteksamarbeid med fokus på kompetanseheving og styrking innenfor formidling og synliggjøring av bibliotekene.

Kvensk bibliotektjeneste:

Forprosjekt til Nasjonal kvensk bibliotektjeneste. Forprosjektet tar utgangspunkt i at kvensk/norsk-finsk språk i 2005 ble anerkjent som minoritetsspråk i Norge. Inntil da ble litteratur i kvensk/norsk-finsk språkform utgitt mer spredt og tilfeldig. I dag er det utarbeidet grammatikk og lærebøker for kvensk/norsk-finsk språk, det kommer flere litterære utgivelser og behovet for en nasjonal kvensk/norsk-finsk bibliotektjeneste er aktualisert. Finnmark fylkesbibliotek har prosjektansvar for forprosjektet. Troms fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet og Nordreisa bibliotek er samarbeidspartnere.Forprosjektet er støttet med kroner 200 000,- i 2015 av Nasjonalbiblioteket. 

Makerspace:

Makerspace i Nord – Lebesby kommune. Prosjektet har som formål å utvikle et rom- og innholdskonsept for et moderne og dynamisk bibliotek, tilrettelagt for nye aktiviteter og læring tilpasset unge og den nye mediehverdagen, samt opplevelser knyttet til lokalsamfunnets behov. Finnmark fylkesbibliotek skal samarbeide med Lebesby kommune om prosjektet. Prosjektet er støttet med kroner 350 000,- av Nasjonalbiblioteket. Prosjektperiode: 2015 og 2016.

Bibliotekcamp 2015:

Fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark skal arrangere en «unconference» i nord høsten 2015. En unconference er en gjør-det–selv-konferanse der deltakerne selv bidrar med problemstillinger, innlegg, diskusjoner og foredrag. Agendaen for dagen settes i fellesskap ved oppstart. Prosjektet er støttet med kroner 120 000,- av Nasjonalbiblioteket. Les mer om konseptet på bloggen www.bibliotekcamp.no  

Webløft:

Webløft er en satsingene på bedre nettsider til folkebibliotekene ved å skape og utvikle dem sammen. Webløft er opprinnelig en satsing som startet i Buskerud, men som seks fylkesbibliotek nå samarbeider om. Finnmark fylkesbibliotek er deltager og tilbyr nye nettsider og oppfølging til folkebibliotekene i fylket. Vardø bibliotek var det første biblioteket utenfor Buskerud som tok i bruk løsningen vinteren 2015.