Språk

 

Webløft i Finnmark

 

Webløft er bibliotekenes egen nettløsning. Siden 2011 har Buskerud fylkesbibliotek laget nettsider sammen med folkebibliotekene i Buskerud. I 2014 begynte vi med dette i Finnmark. Sidene lages ved hjelp av WordPress og inneholder alt det en biblioteknettside trenger.

I 2015 startet Buskerud fylkesbibliotek det toårige prosjektet «Webløft – bibliotekenes egen nettløsning» med prosjekt- og utviklingssmidler fra Nasjonalbiblioteket. Fylkene Akershus, Finnmark, Vestfold, Østfold og Telemark er også med i prosjektet. 

Kompetanseutvikling står sentralt i prosjektet, og det vil bli lagt framdriftsplaner for gjennomføring av kompetanseheving blant både ansatte på fylkesnivået og i de kommunale bibliotek som ønsker å ta del i Webløft.

Med prosjekt- og utviklingsmidlene fra Nasjonalbiblioteket har vi fått muligheten til å videreutvikle nettsideproduktet slik at vi kan oppnå så gode nettsider som mulig for norske bibliotek. Vi skal investere i ny funksjonalitet til beste for både bibliotekene og deres publikum.

Webløft utnytter samarbeidspotensialet i en åpen, felles plattform. Sammen skal vi investere i utvikling av komponenter som bibliotekene har bruk for og dele produktene med fellesskapet. Vi skal også legge til rette for deling av det innholdet som det enkelte bibliotek produserer.

Vardø bibliotek var det første biblioteket utenfor Buskerud som tok i bruk løsningen vinteren 2015.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Heikki Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
78 96 43 65