Språk

 

Finmarksbiblioteket

Finmarksbiblioteket er en fellesbetegnelse på fylkets lokalsamling av foto, privatarkiver, bøker og annet bibliotekmateriale.

Finmarksbiblioteket tilbyr en unik inngang til kunnskap om og opplevelse av Finnmarks litteratur, kultur, geografi og historie gjennom ulike typer materiale som bøker, lydbøker, tidsskrifter, aviser, mikrofilm, kart, musikk og film i ulike former fra brosjyre til doktoravhandling og sjangrene skjønnlitteratur og faglitteratur.

Vi har også litteratur om og fra Nordkalotten og Barentsregionen. Det meste er til utlån, men det er restriksjoner på eldre og særlig verdifullt materiale.

Besøk oss på biblioteket i Vadsø eller finn fram via nettet.

 

 

Søk i samlingen

 

Kontaktperson: Helga K. Pettersen