Språk

 

Nasjonal finsk bibliotektjeneste

Er du finsk og glad i å lese, og vil holde morsmålet ditt oppdatert? Eller jobber du på et bibliotek som har finskspråklige lånere? Er du finsklærer? Eller en nordmann som lærer finsk? Vi finnes for deg, og alle andre som interesserer seg for finsk litteratur.

Finsk bibliotektjeneste er en del av Finnmark fylkesbibliotekets tjenestetilbud

Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for finskspråklig bibliotektilbud i Norge. Vi kjøper inn og stiller finskspråklig litteratur til disposisjon for andre bibliotek og enkelte lånere i hele landet.

Vi svarer på referansespørsmål og henvendelser, gir veiledning i spørsmål om finsk litteratur og tar imot besøk av grupper for omvisning. Vi kan hjelpe deg å arrangere forfatterbesøk, foredrag eller litteraturseminar. Vi besøker også gjerne andre bibliotek og arrangement og forteller om tjenesten vår.

Vi har hatt nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge siden 1985, og får statlig støtte til å drive tjenesten. Utgifter utover statstilskuddet dekkes av Finnmark fylkeskommune.

Vi befinner oss i Vadsø der vi deler lokalene med Vadsø bibliotek.

 

Kontakt oss:

Telefon: +47 78 96 43 50

E-post: fyb@fm.fylkesbibl.no

Besøksadresse:

Finnmark fylkesbibliotek

Strandgata 21

9811 Vadsø

Norge

 

Følg oss på Facebook

 

Kontaktperson: Reija Lång