Språk

 

Nasjonal finsk bibliotektjeneste

Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for finsk bibliotektjeneste i Norge. 

Finsk bibliotektjeneste tilbyr:

  • Utlån av finsk litteratur, film og musikk til bibliotek og privatpersoner både i depot og enkeltvis. Bestillinger gjøres via vår bibliotekkatalog.
  • Veiledning i spørsmål om finsk litteratur 
  • Foredrag og seminarer om finsk litteratur
  • Omvisninger i bibliotekets samling

Den finske avdelingen ved Finnmark fylkesbibliotek ble opprettet i 1984 og har hatt nasjonalt ansvar for finsk i Norge siden 1985. Finnmark fylkesbibliotek får statlig støtte til å drive tjenesten.

 

Kontaktpersoner

Rådgiver
78 96 43 81