Språk

 

Fotosamling

Finnmark fylkesbibliotek har fylkesansvar for fotobevaring i Finnmark.

Fylkesbiblioteket har omfattende bildesamling med ca. 145. 000 bilder fra hele Finnmark. Det eldste materialet er fra 1860-tallet. Generelt om tidsperioder, hovedvekten av bildematerialet ligger på 1930-1950 -tallet.

Ca. 13.000 av fotografiene er publisert i Digitalt Museum pr. i dag. Vi jobber kontinuerlig med å registrere bilder inn i arkivsystemet Primus.

Fotografiene kan søkes opp via denne linken på DigitaltMuseum.

I tillegg oppbevarer vi Rune Rautios samling av krigsbilder fra 2. verdenskrig i en egen depotsamling og denne kan åpnes her på huset, etter avtale med fotoavdelingen og Rune Rautio.

Kontaktpersoner

Sonja E S Siltala
Fylkesfotograf / Spesialrådgiver
78 96 43 56
Evy Andersen
Rådgiver/Fotoarkivar/Govvavuorkabargi
78 96 43 85