Språk

 

Fotosamling

Finnmark fylkesbibliotek har fylkesansvar for fotobevaring i Finnmark.

Fylkesbiblioteket har omfattende bildesamling med ca. 145. 000 bilder fra hele Finnmark. Det eldste materialet er fra 1860-tallet. Generelt om tidsperioder, hovedvekten av bildematerialet ligger på 1930-1950 -tallet.

Ca. 13.000 av fotografiene er publisert i Digitalt Museum pr. i dag. Vi jobber kontinuerlig med å registrere bilder inn i arkivsystemet Primus.

Fotografiene kan søkes opp via denne linken på DigitaltMuseum.

I tillegg oppbevarer vi Rune Rautios samling av krigsbilder fra 2. verdenskrig i en egen depotsamling og denne kan åpnes her på huset, etter avtale med fotoavdelingen og Rune Rautio.

Kreditering:  

Fotograf: fotografens navn / Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv 

F.eks Elisabeth Meyer / Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv 

Fotograf: fotografens navn / Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv.  (samlingens navn). Gitt av/Eid av:  

F.eks Fotograf: fotografens navn / Troms og Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv. Rune Rautios arkiv 

 

Kontaktpersoner:

Sonja E. S. Siltala og Evy Andersen