Språk

 

Litteraturformidling

Fylkesbiblioteket arbeider for å formidle litteratur til alle innbyggere i  Finnmark.

For å fremme dette har vi en rekke tiltak og aktiviteter:

  • Koordinerer forfatterbesøk og forfatterturneer i fylket
  • Bistå folkebibliotekene med fokus på litteraturformidling, aktiviteter og kompetanseutvikling innen fagområdet
  • Koordinerer grunnskoletilbudet i litteratur for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark
  • Koordinering, innkjøp og synliggjøring av e-bøker i fylket
  • Utlån av klassesett
  • Arrangere og formidle vandreutstillinger
  • Koordinerer «Leser søker bok» og «Bok til alle» i fylket
  • Finnmark internasjonale litteraturfestival

Litteraturformidling kan defineres som å finne riktig bok til riktig person til riktig tid. Hver dag foregår det litteraturformidling i bibliotekene i Finnmark. Det kan være bokanbefalinger over skranken, men også utstillinger av utvalgt litteratur om bestemte temaer og høytlesningstunder er litteraturformidling. Det er et mål «å snakke bøkene ut av hyllene», om å gi gode litteraturopplevelser og om veiledning i det enorme utvalget av litteratur som er tilgjengelig i bibliotekene. 

En av fylkesbibliotekets større satsinger innen litteraturformidling er Finnmark internasjonale litteraturfestival som arrangeres hvert annet år. Finnmarks innbyggere får da mulighet til å oppleve forfattere fra nord, som samiske, kvenske og nordnorske, sammen med norske og internasjonale anerkjente forfattere.

Finnmark fylkesbiblioteks Finnmarkskanon er et resultat av prosjektet «På sporet av en litterær Finnmarkskanon» i 2018, støtta av Fritt Ord.

Kontaktpersoner

Sunniva Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
78 96 59 25
Anne Thuv
Rådgiver
78 96 43 79
Mads Munkvold
Rådgiver
78 96 43 60