Språk

 

Litteraturformidling

Fylkesbiblioteket arbeider for å formidle litteratur til alle innbyggere i  Finnmark.

For å fremme dette har vi en rekke tiltak og aktiviteter:

  • Koordinerer forfatterbesøk og forfatterturneer i fylket
  • Bistå folkebibliotekene med fokus på litteraturformidling, aktiviteter og kompetanseutvikling innen fagområdet
  • Koordinerer grunnskoletilbudet i litteratur for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark
  • Koordinering, innkjøp og synliggjøring av e-bøker i fylket
  • Utlån av klassesett
  • Arrangere og formidle vandreutstillinger
  • Koordinerer «Leser søker bok» og «Bok til alle» i fylket
  • Finnmark internasjonale litteraturfestival

Litteraturformidling kan defineres som å finne riktig bok til riktig person til riktig tid. Hver dag foregår det litteraturformidling i bibliotekene i Finnmark. Det kan være bokanbefalinger over skranken, men også utstillinger av utvalgt litteratur om bestemte temaer og høytlesningsstunder er litteraturformidling. Det er et mål «å snakke bøkene ut av hyllene», om å gi gode litteraturopplevelser og om veiledning i det enorme utvalget av litteratur som er tilgjengelig i bibliotekene. 

En av fylkesbibliotekets større satsninger innen litteraturformidling er Finnmark internasjonale litteraturfestival som arrangeres hvert annet år. Finnmarks innbyggere får da mulighet til å oppleve forfattere fra nord, som samiske, kvenske og nord-norske, sammen med norske og internasjonale anerkjente forfattere.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Sunniva Knutsen
Rådgiver litteraturformidling
78 96 59 25