Språk

 

Litteraturformidling

Fylkesbiblioteket arbeider for å formidle litteratur til alle innbyggere i  Finnmark.

For å fremme dette har vi en rekke tiltak og aktiviteter:

  • Koordinerer forfatterbesøk og forfatterturneer i fylket
  • Bistå folkebibliotekene med fokus på litteraturformidling, aktiviteter og kompetanseutvikling innen fagområdet
  • Koordinerer grunnskoletilbudet i litteratur for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark
  • Koordinering, innkjøp og synliggjøring av e-bøker i fylket
  • Utlån av klassesett
  • Arrangere og formidle vandreutstillinger
  • Koordinerer «Leser søker bok» og «Bok til alle» i fylket
  • Finnmark internasjonale litteraturfestival

Litteraturformidling kan defineres som å finne riktig bok til riktig person til riktig tid. Hver dag foregår det litteraturformidling i bibliotekene i Finnmark. Det kan være bokanbefalinger over skranken, men også utstillinger av utvalgt litteratur om bestemte temaer og høytlesningstunder er litteraturformidling. Det er et mål «å snakke bøkene ut av hyllene», om å gi gode litteraturopplevelser og om veiledning i det enorme utvalget av litteratur som er tilgjengelig i bibliotekene. 

En av fylkesbibliotekets større satsinger innen litteraturformidling er Finnmark internasjonale litteraturfestival som arrangeres hvert annet år. Finnmarks innbyggere får da mulighet til å oppleve forfattere fra nord, som samiske, kvenske og nordnorske, sammen med norske og internasjonale anerkjente forfattere.

Finnmark fylkesbiblioteks Finnmarkskanon er et resultat av prosjektet «På sporet av en litterær Finnmarkskanon» i 2018, støtta av Fritt Ord.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Sunniva Knutsen
Konst. fylkesbiblioteksjef
78 96 59 25
Anne Thuv
Rådgiver
78 96 43 79
Mads Munkvold
Rådgiver
78 96 43 60