Språk

 

Hvordan er det å reise Finnmark rundt uten sertifikat? Forfatter Kathrine Nedrejord har vært på en omfattende turné i Finnmark i regi av Bokåret2019. Hun startet turnéen i Alta den 21.10. Hadde et par små opphold før hun avsluttet sin rundreise den 14.11 med etappen Kautokeino - Paris. Hun har besøkt by og bygd, kyst og innland. Litt av en tur for en som har sertifikat, og et enda større prosjekt for en som må belage seg mest på kollektivtransport.
     

«Å bli bokbadet» er noe alle forfattere vet hva er, og publikum vet hva de kommer til. I hovedsak er et barnebokbad det samme. Den største forskjellen er at det er barn eller ungdom som intervjuer forfatteren. Det som er viktig er kvaliteten på samtalen og den prosessen barn og ungdom går i gjennom i forkant. 

Som bibliotekar har jeg troa på litteraturens kraft. Jeg har troa på boka både som døråpner og inngangsport, så vel som et bindeledd. Gjennom skjønnlitteraturen, dikt, reiseskildringer, men også gjennom populærfaglitteraturen kan vi bli tatt med inn i et annet lands kultur og historie. Gjennom skildringer av mennesker, følelser og lukter, kan det som før opplevdes fremmed og rart bli nærere og mer kjent.

Bibliotek blir ofte omtalt som bokhus eller bygg med en samling bøker. Bibliotekene er blitt mye mer enn det, selv om de absolutt er litterære hus. Utlånet av bøker totalt sett i Norge har de siste årene ligget jevnt på ca. 3,5 bøker per innbygger.

"Gjennom bøkene blir jeg tusen mennesker, men forblir allikevel meg selv." C.S Lewis

Husker du første gang du forsvant inn i bokas magiske verden? Ble til noen helt andre, levde deg inn i karakterene, ble så oppslukt av bokas univers at tiden nærmest sluttet å eksistere? Bøker kan endre folks liv. Men leseglede kommer sjelden helt av seg selv. Den må stimuleres. For å klare oss i samfunnet må vi kunne lese. Lesing er definitivt viktig, men det skal også være gøy!

I over tre tiår har bibliotekene i Finnmark fylke og Murmansk oblast samarbeidet. Det gode samarbeidet har resultert i mange prosjekt, seminarer, forfatterbesøk og interessante møter. Kontakten mellom fylkesbibliotekene ble etablert under et studiebesøk til Murmansk i 1985, mens den første formelle avtalen ble undertegnet i 1996. Dette var samme år som prosjektet “Grenseløst biblioteksamarbeid” kom i gang. Frem til 2011 byttet Barents bibliotek i Sverige, Finland, Russland og Norge på å arrangere Barents Library Conference.