Språk

 

Digital formidling

Nasjonalbiblioteket tilbyr støtte til honorar til digitalt arrangement med lokal forfatter.

På grunn av koronasituasjonen presser behovet for digital formidling seg fort fram!

Mange av bibliotekene har ikke den digitale kompetansen eller mulighet til å samle ressurser i kommunen til å gjennomføre det. Noen har tenkt å prøve! Da blir det tilgjengelig i hele Norge, og alle bibliotekene i Finnmark skal være med å dele!

Fylkesbibliotekene i hele Norge jobber med støtte lokale ideer til digital formidling nå, også i Troms og Finnmark er dette en stor arbeidsoppgave fremover. Fylkesbiblioteket vil støtte gjennomføring av lokale ideer, og lære det som trengs for at vi sammen skal formidle digitalt det gode tilbudet og tjenestene som finnes i alle bibliotekene. Fylkesbiblioteket kan også være med å teste funksjonalitet.

Det oppfordres til å bruke Facebook og andre kanaler til snutter og ting en selv kan klare å lage.

Les mer her