Språk

 

Innkjøpsmodell

Alle lånere i Finnmark har tilgang på e-bøker.

Finnmark fylkesbibliotek forvalter Finnmark innkjøpskonsortium. Bibliotekene i fylket betaler av sine mediebudsjett til konsortsiet, folkebibliotekene 8 %, og VGS-bibliotekene 4 % til konsortiet.

Eboktitlene som for bibliotekene i Finnmark er tilgjengelige for utlån/ nedlasting er enten e-bøker i lisensensbaserte pakker eller titler tilgjengelige som «klikk». Forskjellen er:

  • E-boklisenser kan sies å være den totalt eide konsortsiesamlingen til en gitt tid. En ebok i lisens er kjøpte e-bøker og e-bøker som kommer på kulturfond. E-bøker på kulturfond har ingen øvre grense for antall utlån. En kjøpt lisens kan lånes 10 ganger og etter 10 utlån må lisens kjøpes på nytt. Utilgjengelige e-bøker på lisens er e-bøker som er utlånt eller hvor antall utlån er over 10 og boka ikke er kjøpt inn igjen.
  • E-bokklikk er tilgjengelige titler i systemet og kan lånes/ nedlastes et ubegrenset antall ganger (om det ikke gjøres begrensninger for dette av en administrator for konsortsiet). Konsortiebudsjettet belaste for hvert klikklån som er avhengig av tilgjengelighet eller begrensinger gjort av en administrator og brukernes lån. Utilgjengelige e-bøker på klikk er fordi det ikke er penger på klikkbudsjettet. Disse vil bli tilgjengelige igjen i neste budsjettperiode, altså etter månedsskiftet. De innkjøpte pakkene og Kulturfondsbøkene går automatisk over til etter to år lisens.

 

Vi kjøper noen e-lydbøker for barn, men det vil ikke bli kjøpt inn e-lydbøker for voksne til BookBites. Dette fordi vilkårene for utlån av disse er for dårlige og at prisen på e-lydbøkene er for høy. E-lydbøker inngår ikke i kulturfondordningen.

Alle folkebibliotek i Finnmark kan gå inn i BS Ebok og se hvilke e-bøker som er tilgjengelige for kjøp, og sende innkjøpsønsker til oss.

E-bøkene er tilgjengelig via appen BookBites, for Android og iOS. Les mer om Bookbites.