Språk

 

Finnmarkskanon

Finnmark fylkesbiblioteks Finnmarkskanon er et resultat av prosjektet «På sporet av en litterær Finnmarkskanon» i 2018, støtta av Fritt Ord.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 1800- tallet 1900- 1939 1940- 1999 2000- tallet

Utvalget av bøker er gjort etter noen kriterier:

  • Skjønnlitteratur av en personlig forfatter – roman, novelle, fortelling, dikt, skuespill
  • Kvalitet
  • Litteratur som har hatt betydning eller påvirkningskraft i tida den ble til, og som kan leses med utbytte ennå
  • Litteratur som viser et finnmarksbilde, som speiler historie, kultur, landskap, naturkrefter, livsbetingelser, tro og mentalitet, samspill mellom folkegrupper, grenseboererfaring, – kort sagt: litteratur som sier noe sant om Finnmark, på en eller annen måte.

    Det har vært et ønske å hente fram i lyset bøker og forfatterskap som har vært glemt, og å vise en bredde av sjangre og skrivemåter. Publikum har hatt mulighet til å komme med forslag, bl.a. under en foredragsturné til bibliotekene. Professor emeritus i nordisk litteratur Nils Magne Knutsen har gitt råd og deltok med sin store fagkunnskap på et avsluttende arrangement under Finnmark internasjonale litteraturfest i Alta i november 2018.

    Finnmarkslitteraturen er rik og omfattende. Vi har landa på å ikke gjøre utvalget for snevert. De 44 titlene er ikke rangert, men ordna etter utgivelsesår fra 1881 til 2017. Særlig for 2000-tallet kan det være aktuelt å føye til flere titler etter hvert. Ny litteratur skrives, nye stemmer høres, gode finnmarksforfattere står i kø!

    Finnmark fylkesbibliotek har et stående tilbud om foredrag over temaene finnmarkskanon og finnmarkslitteratur som også kan vinkles mot barn og ungdom.

 

    Kontaktperson: Helga K. Pettersen