Språk

 

Læringsnettverk

Læringsnettverket ble opprettet i 2018 og består av 5 bibliotekarer fra hele sektoren i Finnmark.

Læringsnettverket bygger opp en sterkere lese- og formidlingskultur blant bibliotekarene. Vi møtes jevnlig og øver på å presentere bøker, lærer av hverandre og bygger opp en stor kompetanse om boksamlingene våre. Læringsnettverket diskuterer hvilke målgrupper/lånere bøkene passer for, og finner forslag til lignende bøker.

Læringsnettverket bruker Lesersørvismetoden som utgangspunkt for å presentere bøker skriftlig og muntlig. Et verktøy i Lesersørvismetoden er Hurtigles, og et arbeidsskjema som lærer oss å lese en bok på 10 minutter.

Bibliotekarene i Finnmark fikk våren 2016 en tretimers introduksjon til Lesersørvis. Vi lærte om de seks appellfaktorene lånerne ofte bruker (ubevisst) når de snakker om bøker de liker: tempo, karakterer, tone, bakgrunnsramme, hendelsesforløp og språk. Med å bruke disse appellfaktorene kan vi finne nye bokforslag til lånere.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Sunniva Knutsen
Rådgiver litteraturformidling
78 96 59 25