Språk

 

Læringsnettverk

Læringsnettverket ble opprettet i 2018 og består av 5 bibliotekarer fra hele sektoren i Finnmark.

Læringsnettverket bygger opp en sterkere lese- og formidlingskultur blant bibliotekarene. Vi møtes jevnlig og øver på å presentere bøker, lærer av hverandre og bygger opp en stor kompetanse om boksamlingene våre. Læringsnettverket diskuterer hvilke målgrupper/lånere bøkene passer for, og finner forslag til lignende bøker.

Læringsnettverket bruker Lesersørvismetoden som utgangspunkt for å presentere bøker skriftlig og muntlig. Et verktøy i Lesersørvismetoden er Hurtigles, og et arbeidsskjema som lærer oss å lese en bok på 10 minutter.

Bibliotekarene i Finnmark fikk våren 2016 en tretimers introduksjon til Lesersørvis. Vi lærte om de seks appellfaktorene lånerne ofte bruker (ubevisst) når de snakker om bøker de liker: tempo, karakterer, tone, bakgrunnsramme, hendelsesforløp og språk. Med å bruke disse appellfaktorene kan vi finne nye bokforslag til lånere.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Anne Thuv
Rådgiver
78 96 43 79
Rådgiver
78 96 43 81
Sunniva Knutsen
Rådgiver litteraturformidling
78 96 59 25