Språk

 

Leser søker bok

Foreningen Leser søker bok jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Bibliotekene er viktige i arbeidet, både i formidling av tilpasset og tilrettelagt litteratur og i organisering av leseombud.

Finnmark fylkesbibliotek er bindeledd mellom Leser søker bok og Bok til alle-bibliotekene i fylket.

Bibliotek som samarbeider med Leser søker bok kalles Bok til alle-bibliotek. De får bokpakker  med tilpasset litteratur og informasjonsmateriell fra Leser søker bok. Bibliotekene skal gjøre bøkene lett tilgjengelige for publikum. 

Bok til alle-bibliotekene skal ha tilbud om leseombud. Et leseombud er en som leser høyt for folk som av ulike grunner ikke leser selv. Det kan for eksempel være eldre med synsvansker, mennesker med demens, utviklingshemning, eller folk som kan lite norsk. Det fins også leseombud for innsatte i fengsel. Høsten 2014 ble Line Olsen fra Loppa kommune kåret til Superleseombud i Finnmark.
 
Fylkesbibliotekets oppgaver består i å: 
 •  Sende informasjon fra Leser søker bok til Bok til alle-bibliotekene
 •  Gi rådgivning til Bok til alle-bibliotek, ved oppstart og ellers oppfølging av arbeidet med formidling  og leseombud
 •  Arrangere samlinger for leseombud og Bok til alle-bibliotekene

Disse bibliotekene er Bok til alle-bibliotek i Finnmark:

 • Alta bibliotek
 • Berlevåg bibliotek
 • Båtsfjord bibliotek
 • Hammerfest bibliotek
 • Gamvik bibliotek
 • Kvalsund bibliotek
 • Loppa folkebibliotek
 • Måsøy bibliotek
 • Nesseby bibliotek
 • Nordkapp bibliotek
 • Porsanger bibliotek
 • Sør-Varanger bibliotek
 • Tana bibliotek
 • Vadsø fengsel
 • Vardø bibliotek

 

Kontaktperson: Sunniva Knutsen