Språk

 

Levende bibliotek

Klikk for stort bildeBibliotek blir ofte omtalt som bokhus eller bygg med en samling bøker. Bibliotekene er blitt mye mer enn det, selv om de absolutt er litterære hus. Utlånet av bøker totalt sett i Norge har de siste årene ligget jevnt på ca. 3,5 bøker per innbygger.

Utlånet av barnebøker har hatt en jevn økning. Det er positivt både fordi barn kan se gleden i å lese, og det gir barn lesekompetanse.

Her i fylket har den nasjonale lesekampanjen Sommerles hatt innvirkning på utlånene. Finnmark har vært med på Sommerles siden 2014, og i år er det Finnmark som har ansvaret og hovedtema er herfra. I 2018 leste barn og unge 1,6 million boksider i løpet av sommeren. 

 

Bibliotek som samfunnsutvikler

Bibliotek er mer enn bokhus. På landsbasis har det vært en økning i antall besøk de siste tre årene. Det samsvarer med ny revidert biblioteklov som kom i 2013. Den sier at bibliotek i større grad skal være en arena for kultur. Bare fra 2013 til 2017 har det vært en økning i besøk på over 12% per innbygger nasjonalt. Bibliotekene er ikke kun utlånstasjoner av bøker, film og musikk, men også en arena for debatter, kultur og lokalt engasjement.

Hos lokale folkebibliotek i Finnmark har det de siste årene vært en stor økning i antall arrangement. Det har variert mellom høytlesning for barn, kodekurs, spillkvelder, språkkafé, samfunnsdebatter og forfattermøter. Fra 2016 har det vært en økning på 35% av arrangement totalt hos folkebibliotek i Finnmark. I 2018 var det hele 970 arrangement.

For barn og unge har det siden 2016 vært en økning av arrangement på 30%. Totalt var det 336 arrangement i Finnmark i 2018. I 2019 var det også nasjonalt Bokår som gir enda flere inspirerende og spennende arrangement i bibliotekene. 

Klikk for stort bilde(Økning besøk per innbygger: Porsanger jevn økning.  2,6 i 2012. I 2018 var det 3,6.
Økning barnearrangement totalt: Alta hadde høyeste arrangement-tall generelt og høyest arrangement-tall for barn med 80 barnearrangement i 2018. 
Lebesby som er en liten kommune hadde hele 25 barnearrangement i 2018.  
Vadsø hadde 40 barnearrangement, mens Porsanger hadde nesten 60. Det er en stor økning de siste årene).

 

 

Bibliotekarens nye rolle

Bibliotekarer og ansatte i bibliotek gjør en stor jobb for barn, for leseglede og for lokalsamfunn. De veileder, organiserer og tilrettelegger. I tillegg utfører de en samfunnsjobb ved å styrke integreringsmuligheter, lesekompetanse, kulturell og lokal forståelse samt inspirerer til befolkningens egen utfoldelse.

Bibliotek er ikke lenger rommet der det skal være stille. Det er rommet for kunnskap, deltagelse, samtaler, lek, skaping og inspirasjon. Bibliotekarbeid er en viktig jobb spesielt i distriktssamfunn med få lavterskel kulturarenaer, som Finnmark har flere av. Både nasjonalt og i Finnmark ser vi at bibliotekene er populære. Det skapes mer liv, det lånes og leses mer, spesielt blant de unge.

Bibliotekene er viktige samfunnsinstitusjoner som er der for deg og meg.

Bokomtaler