Språk

 

Litteratur i Den kulturelle skolesekken

Fylkesbiblioteket programmerer litteraturtilbudet for grunnskolen i Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark. Arbeidet består hovedsakelig i å velge ut produksjoner for turné til skolene.

Litteraturproduksjonene er varierte:

  • Skriveverksted
  • Tegneserieverksted
  • Bokverksted
  • Opplesninger og andre litteraturformidlingstiltak 

Hovedmålgruppen for litteraturtilbudet i grunnskolen er 5. klassetrinn, som hvert skoleår får et tilbud gjennom abonnementet kommunene har i DKS. Fylkesbiblioteket utarbeider også hvert år et tilbud til andre klassetrinn, som tilbys kommunene som et bestillingstilbud. 

Enkelte forfattere på skolesekkturné kan også besøke folkebibliotek i fylket.

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing for kultur i skolen. For mer informasjon, se St.meld. nr. 8 (2007 - 2008) "Kulturell skulesekk for framtida".

Fylkeskommunen har ansvar for koordineringen av DKS-arbeidet og i Finnmark organiseres dette gjennom Scene Finnmark. Sammen med sine samarbeidspartnere Finnmark fylkesbibliotek, Nordnorsk kunstnersenter og Rikskonsertene tilbys skolene hvert skoleår produksjoner innen scenekunst, litteratur, visuell kunst, musikk, kulturarv og film. 

 

Kontaktpersoner

Sunniva Knutsen
Fylkesbiblioteksjef
78 96 59 25