Språk

 

Litteratur i Den kulturelle skolesekken

Fylkesbiblioteket programmerer litteraturtilbudet for grunnskolen i Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark. Arbeidet består hovedsakelig i å velge ut produksjoner for turné til skolene.

Litteraturproduksjonene er varierte:

  • Skriveverksted
  • Tegneserieverksted
  • Bokverksted
  • Opplesninger og andre litteraturformidlingstiltak 

Hovedmålgruppen for litteraturtilbudet i grunnskolen er 5. klassetrinn, som hvert skoleår får et tilbud gjennom abonnementet kommunene har i DKS. Fylkesbiblioteket utarbeider også hvert år et tilbud til andre klassetrinn, som tilbys kommunene som et bestillingstilbud. 

Enkelte forfattere på skolesekkturné kan også besøke folkebibliotek i fylket.

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing for kultur i skolen. For mer informasjon, se St.meld. nr. 8 (2007 - 2008) "Kulturell skulesekk for framtida".

Fylkeskommunen har ansvar for koordineringen av DKS-arbeidet og i Finnmark organiseres dette gjennom Scene Finnmark. Sammen med sine samarbeidspartnere Finnmark fylkesbibliotek, Nordnorsk kunstnersenter og Rikskonsertene tilbys skolene hvert skoleår produksjoner innen scenekunst, litteratur, visuell kunst, musikk, kulturarv og film.