Språk

 

Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek – mars

Klikk for stort bilde

 Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek – mars 2020

Hyvää kväänikansan päivää – gratulerer med kvenfolkets dag 16. mars!

Fylkesbiblioteket deltar på Kvensk institutts markering på Vadsø bibliotek. Sonja Siltala skal fortelle om fotografiene fra Samuli Paulaharjus reiser i Finnmark på 1920-tallet.

Bibliotekkonferansen i april
Vi er godt i gang med planleggingen av årets bibliotekkonferanse! Den går av stabelen 28.-29. april i Tromsø. Dette blir den første bibliotekkonferansen for det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark. Vi skal rette søkelyset mot bibliotekets brede samfunnsoppdrag, og hvordan vi sammen kan utvikle bibliotekene og skape gode tjenester til innbyggerne våre. Se invitasjon på våre nettsider. Påmeldingsfristen er 12. mars. Vi sees i Tromsø for påfyll av faglig innhold, gode diskusjoner og sosialt samvær. Velkommen!

Kort oppsummert fra regionmøtene
Regionmøtene for alle tre regioner ble gjennomført i februar, med godt oppmøte. Det var veldig hyggelig å se dere! Regionmøtene er en viktig arena for å møtes og diskutere aktuelle saker og problemstillinger. Det er viktig for oss å høre fra dere hvordan det går.

Overgangen til BookBites har gått ganske bra. Vi har bedt BookBites om en oversikt over brukere i den enkelte kommune. Denne blir sendt ut så fort vi får den. Mange fikk utdelt brosjyrer om BookBites på kursene i høst. Nå har det kommet en oppdatert versjon, som har satt sammen de tre gamle brosjyrene til én. Denne er laget for oss bibliotekansatte, men kan også være nyttig for den ekstra engasjerte brukeren.

Det ble også etterspurt hvem som er ansvarlig for Den kulturelle skolesekken (DKS) i de ulike kommunene. Oversikten finner du her.

Runde fra Finnmark
Helga Pettersen har slutta som skolebibliotekar på Vadsø VGS og fått ny jobb på arkiv i TFFK i Vadsø. Kjell-Willi Jakobsen tiltrer skolebibliotekarstillingen 2. mars.

I Loppa har Jorun Johansen har sagt opp, og Pål-André Haugen forlenger ikke sitt opphold.

Skal du på NBFs bibliotekmøte 18.-20. mars i Haugesund? Jørgen Betten fra Bokbussen i Tana og Nesseby skal holde foredrag! Det heter Hjelp, jeg er en introvert og lavmælt bibliotekar, men likevel må jeg prate foran folkemengder nesten hver eneste uke. Vi håper du får det med deg om du deltar på konferansen, og ønsker Jørgen lykke til!

Alta bibliotek har ett KF-sett for voksne for mye. Er det noen andre som ønsker å motta? Send mail til Kari på fylkesbiblioteket om du har endringer eller synspunkter på KF-settene til ditt bibliotek.

Tilgang til aviser i Nasjonalbiblioteket
Tilgangen på Finnmarksaviser i Nasjonalbiblioteket er nå blitt mye enklere. Alle A-medias aviser er nå fritt tilgjengelige fram til og med år 2004. Tidligere måtte man logge seg inn med MinID for å kunne lese fulltekstartikler, men nå er det inngått en avtale med A-media som gir fri tilgang til avisene unntatt de siste 15 år. For folkebibliotekene vil dette forenkle arbeidshverdagen og gjøre et viktig historisk kildemateriale mye lettere tilgjengelig. Les mer her, og ta kontakt med Kari på fylkesbiblioteket hvis dere ønsker veiledning i bruk av Nasjonalbibliotekets avistjenester. Her er en oversikt over A-medias lokalaviser i nord.

En ny bruk av bibliotekene
Finnmark har hatt en stor økning i antall arrangement i folkebibliotekene i de senere år. Ut i fra tentative tall fra Finnmarks bibliotek i 2019 kan man finne at det også har vært en økning av aktive lånere i bibliotek i Finnmark fra 2018 til 2019. Les mer her.

Klikk for stort bilde Søk litteraturformidlingstilskudd fra Sametinget
Sametinget har mange ulike stipend og tilskudd. Blant annet kan folkebibliotek søke om tilskudd til litteraturformidling. Målet for tilskuddsordningen er kvalitativ litteratur som er tilgjengelig på samisk, hvor det kan søkes om tilskudd til samisk litteraturformidling og publisering på digitale plattformer. Les mer her. Er det noen som vil søke, så er vi interessert i å vite det, og kanskje samarbeide? Ta i så fall kontakt med Kari på fylkesbiblioteket!

Invitasjon til samarbeid med Kaunas County Public Library, Litauen
Biblioteket i Kaunas er Litauens største folkebibliotek og har i tillegg oppgaver som i Norge utføres av fylkesbibliotek, som regional utvikling og kompetanseutvikling. Biblioteket lufter mulighetene for å samarbeide med norske bibliotek med finansiering av EØS-midlene. Kulturrådet opplyser at det snart vil bli lyst ut midler til kultursamarbeid mellom Norge og Litauen. I påvente av utlysningene, er reisestøtte til Litauen tilgjengelig for å forberede en eventuell søknad. Reisestøtten er enkel og relativt generøs. Man kan dra til Litauen eller invitere noen hit (eller begge deler etter hverandre). Ta kontakt med Kari Lund Johnsen på fylkesbiblioteket ved interesse!