Språk

 

Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek – februar

Klikk for stort bilde 

Lihhku beivvin! 6. februar er det samenes nasjonaldag. Vi er spente på å se hvordan dagen markeres på bibliotekene!

Bibliotek-Finnmark 2020
Troms og Finnmark fylkesbibliotek (TFFB) jobber i 2020 med å fordele ansvar og finne ut hvordan vi skal samhandle. Vi har fått nye e-postadresser, som slutter med tffk.no i stedet for ffk.no. Inntil videre jobber vi som før, og vi følger opp bibliotekene i Finnmark.

Anne Thuv på fylkesbiblioteket er gravid! Hun går ut i foreldrepermisjon i slutten av april. Mona Fonnes blir hennes vikar. Vi har ansatt Ida Zachariassen Sagberg til jobben med Finnlitt og litteraturformidling. Hun begynner 1.mai.

Her i Finnmark har Hammerfest og Kvalsund blitt slått sammen til ett bibliotek, der Kvalsund skal bli en meråpen filial sammen med servicekontoret. Grethe Johannesen har gått inn i ny stilling i kultur- og oppvekst i Hammerfest, der hun har bibliotek i sin portefølje. Inntil biblioteksjefstillingen er besatt opererer hun i begge stillingene. Wiwi Hansen jobber 50% på filialen i Kvalsund.

Ellers var det gøy å se på Facebook hvordan flere av bibliotekene markerte Høytlesningsdagen. Vi ser fram til å møte dere på regionmøtene i februar!

Hold av datoene:
Det er mange bibliotekarer i de 39 kommunene i Troms og Finnmark (TF) og det blir viktig at vi møtes på Bibliotekkonferansen 28.-29. april.

Regionmøter
Møtene vil bli avholdt digitalt, på Jabber. Innkalling er sendt ut på e-post. Tidspunkter er som følger:

Region øst:    11. februar kl. 09
Region vest:  12. februar kl. 09
Region midt: 12. februar kl. 12

Ta kontakt med Mona Fonnes om du ikke har fått innkalling.

Statistikkrapporteringsportal er åpen!
Mandag 3. februar åpner portalen for statistikkrapportering hos Nasjonalbiblioteket. Folkebibliotekets frist for å levere statistikk for folkebibliotek og mobile bibliotek er mandag 2. mars. Les mer på bibliotekutvikling sine nettsider. Tekniske spørsmål og informasjon om statistikk sendes til NB. Spørsmål om føring og skjema rettes til Mads Munkvold.

Vi informerer om at vi også arrangerer et digitalt Jabber-møte torsdag 13. februar kl. 10-11 angående statistikkføringen. Ta kontakt med Mads innen onsdag 12.2. om du ønsker å være med.

Klikk for stort bilde 
Kurs i BookBites

Nå blir det nye muligheter for å få med seg BookBites-kurset vårt! Vi kjører to nye kurs for dem som ikke har hatt mulighet til å delta tidligere. Det er også mulig å delta om man trenger en oppfriskning. Kursene blir onsdag 26. og torsdag 27. februar. Kontakt Mona Fonnes for påmelding og mer informasjon.


Nye klassesett
To nye klassesett er klare for utlån! Bøkene Buffy By av Ingeborg Arvola og ANKH – Mumiene våkner av Monika Steinholm passer begge for mellomtrinnet (9-12 år). Vi ber alle folkebibliotek om å informere skoler i sin kommune om de nye klassesettene. Les mer om bøkene

Formidlingsprosjekt – en oppdatering
Prosjektet har fått navnet I skjønn forening (under nordlyset) – Bibliotek, litteratur og kunnskap i Troms og Finnmark.
Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark har sendt en felles søknad til NB. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Lebesby bibliotek, Lyngen folkebibliotek og fylkesbiblioteket har utarbeidet søknaden.

Målet er å styrke formidling av litteratur og lesing og nå nye bibliotekbrukere ved hjelp av nye formidlings- og samhandlingsformer.

Folkebibliotekene i de 39 kommunene i Troms og Finnmark skal synliggjøres også utenfor bibliotekrommet. På flere steder og arenaer og på flere plattformer, både fysisk og digitalt.

Det vil være arrangementer med både skjønnlitterære forfattere, fagbokforfattere og andre formidlere. Vi vil ha minst en turnépakke med samiskspråklige bidragsytere og ta hensyn til at samisk- og kvensk kultur er en viktig bestanddel i vårt valg av tema.

Mer informasjon kommer. Kontaktperson er Mads Munkvold.

Bibliotekarforbundets årsmøte
Vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta. Dette er en viktig møteplass for oss. Årsmøtet avholdes 24.-25. februar. Sees vi der?