Språk

 

Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek – januar

Godt nyttår! Finnmark fylkesbibliotek takker for det gamle og ønsker alle samarbeidspartnere vel i det nye året.

Klikk for stort bildeGodt nyttår 2020  

Ny ansatt på fylkesbiblioteket Klikk for stort bildeSiri Vikse Evy Andersen    
Siri Vikse fra Haugesund er ansatt som rådgiver. Siri er utdannet bibliotekar og skal jobbe med blant annet Finmarksbiblioteket. Hun har alltid vært glad i nye utfordringer og ser fram til å utforske Finnmark.

-Jeg er opptatt av formidlingsoppdraget til bibliotekene. Det å få lov til å jobbe med Finmarksbiblioteket ser jeg på som en kjempefin mulighet både til å lære meg mer om historien til Finnmark, og å få muligheten til å formidle den. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med alle folkebibliotekene i regionen!  

Kurs i barnebokbad/elevbokbad
28. januar arrangerer fylkesbiblioteket et nytt kurs i metoden Barnebokbad, med Vilde Kamfjord. Kurset tilsvarer det som var i Alta i høst, og er primært for lærere og bibliotekansatte i Sør-Varanger. Bakgrunnen for dette tilbudet er at vi ønsker å ha elevbokbad under Finnmark internasjonale litteraturfestival, som skal være i Kirkenes 28.-31. oktober. Kurset er gratis, men evt. reise må dekkes selv. Det er tre plasser ledig – førstemann til mølla!

Tilbakemeldingsskjema Bokåret 2019 i Finnmark
Vi ber folkebibliotekene svare på tilbakemeldingsskjemaet angående Bokårsturnéene 2019 i Finnmark. 

Ny fakturaadresse
Faktura for leveranser fra 1. januar 2020 skal sendes som EHF-faktura til org. nr. 922 420 866 og inneholde følgende adresse:

Troms og Finnmark fylkeskommune, Finnmark fylkesbibliotek, Postboks 701, 9815 Vadsø.

Sammenslåing
Finnmark fylkesbibliotek vil i løpet av 2020 slås sammen med Troms fylkesbibliotek. Organiseringen er enda ikke helt avklart og virksomheten vil foreløpig videreføres slik den er nå. Nettsidene til Finnmark fylkesbibliotek vil være i drift til organiseringen av de sammenslåtte fylkesbibliotekene er plass, og vi får felles portal og nyhetsbrev. Her er den nye logoen til Troms og Finnmark fylkeskommune:  


Klikk for stort bilde 

Markering av samefolkets dag
6. februar er samefolkets dag, også kalt samisk nasjonaldag. Vi oppfordrer alle til å lage arrangementer og utstillinger i forbindelse med dette.

Formidlingsprosjekt for kommuner og folkebibliotek
Troms og Finnmark fylkesbibliotek vil i 2020 jobbe med et formidlingsprosjekt for kommuner og folkebibliotek i Troms og Finnmark. Prosjektet søker støtte fra Nasjonalbiblioteket og vil være forankret i den nye nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023. Aspekter framhevet i 2020 er blant annet miljø, nye samarbeid, deling og gjenbruk, skjønnlitteratur og faglitteratur. Kontaktperson i Finnmark er Mads Munkvold. Mer informasjon kommer.

Heldagsseminar om markedsføring i bibliotek
Norsk Fagbibliotekforening (NFF) inviterer til heldagsseminar om markedsføring i bibliotek ledet av presentasjon- og kommunikasjonsspesialist Ned Potter. Kurset holdes 11. februar i Bergen, på engelsk. Påmeldingsfrist 20. januar.
Ta kontakt med kirsten.storvik@uib.no.

Landsmøte i Norsk Bibliotekforening
Mariann Schjeide, leder i Norsk Bibliotekarforening, innkaller til landsmøte onsdag 18. mars i Haugesund. Forslag som medlemmene ønsker å ha på sakslisten, må meddeles hovedstyret i Norsk Bibliotekforening skriftlig innen mandag 3. februar 2020 (§ 5 i NBFs vedtekter). Forslag sendes abh@norskbibliotekforening.no.

Trøndelag fylkesbibliotek er årets bibliotek!
Vi gratulerer Trøndelag fylkesbibliotek med den gjeve prisen! Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening, og tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg på andre måter. Trøndelag fylkesbibliotek fikk årets pris for sitt arbeid med samisk språk. Å arbeide med dette er livsviktig for de små samiske språkene, og for kulturelt språkmangfold i hele Norge. Les mer her.

Klikk for stort bildeFra Fylkesbiblioteket i Nordland Fylkesbiblioteket i Nordland  Tilbud om barnetime om Kod og Tod ved Dag Kajander!
Dag Kajander er et velsmurt maskineri av en entertainer og fremfører her den spennende historien om de to torskene Kod & Tod som er på leting etter foreldrene sine. På sin vei møter de blant annet Kong Krabbe og Ola Tarragjedd og ja......... Kan det være en ufesk?

Med et gummiansikt av dimensjoner kombinert med en god viten om hvordan man effektivt bruker stemmen for og både skremme og begeistre, bærer Dag Kajander enkelt showet helt alene. Historien er også pedagogisk god og utbroderende ved å lære ungene om de ulike fiskeslagene og dyrene som lever i havet. I tillegg er den ispedd god og fengende musikk som er lett å lære for selv de aller yngste.

De to torskeynglene Kod og Tod har vært populær allerede fra den gjorde sitt inntog som hørespill i Barnetimen for de minste i NRK på midten av nittitallet, og senere i bokform ti år senere.

Bibliotekene står for kostnad, men fylkesbiblioteket kan koordinere en turné. Ta kontakt med mona.fonnes@ffk.no.

Lydbøker tilgjengelig hos NLB
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilbyr utlån av lydbøker i alle kategorier. Her finnes litteratur for barn, ungdom og voksne i tillegg til studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Mennesker med dysleksi og synshemming utgjør de største lånergruppene. En stor andel lånere hører lydbøkene med appen Lydhør på mobil, nettbrett eller PC/Mac/Chromebook.

I tillegg finnes et rikholdig CD-bibliotek. CD-ene sendes gratis i posten. Personer med svekket syn anbefales å bruke en DAISY-spiller for avspilling av CD, men vanlig CD-spiller kan også brukes. Personer med sterkt svekket syn kan låne en DAISY-spiller gratis på Nav.

Ta kontakt med NLB på post@nlb.no for mer informasjon.