Språk

 

Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek - februar

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Bibliotekkonferansen i Finnmark 2018

10. – 12. april finner Bibliotekkonferansen i Finnmark sted. Temaet for konferansen er Kunnskapsbiblioteket, og vi kan blant annet friste med programposter om søking, formidling, kildekritikk, skolebibliotek og ungdomsbøker. Hele programmet kan du se på vår nettside. Påmeldingsfristen er 23. februar, meld deg på her

 

Innspill til agenda for bibliotekledermøtet

Bibliotekledermøtet arrangeres 12. april i forbindelse med Bibliotekkonferansen. Vi ønsker innspill til agendaen fra bibliotekene. Innspill kan sendes til Anne Thuv.

 

Foredragstilbud: På sporet av en litterær finnmarkskanon

Fylkesbiblioteket har fått prosjektmidler fra Fritt Ord til arbeid med en litterær finnmarkskanon. Det vil si ei liste over bøker om og fra Finnmark som har hatt – eller kan få - betydning for mange over tid, som peker seg ut ved sin originalitet og kvalitet og sier noe viktig og vesentlig om Finnmark og om tiden den ble til i. For å få et håndterlig nivå er sakprosa og fagbøker utelatt, men det er mye igjen å ta av: romaner, noveller, fortellinger, dikt og skuespill av forfattere fra fylket og forfattere utenfra, i mange sjangre og på mange språk. Rønnaug Ryssdal, mangeårig medarbeider ved fylkesbiblioteket, har dykket ned i litteraturen og er snart klar til å presentere noen funn.

Men en litterær kanon er ikke et skrivebordsprosjekt for én person. Den skal være gjenstand for samtale og diskusjon og gjerne heftig engasjement blant folk flest. Vi tar derfor allerede nå imot forslag til litteratur som ditt bibliotek og dine lånere mener bør være med i en finnmarkskanon, send forslag til Rønnaug Ryssdal, med eller uten begrunnelse.

Vil du bestille foredraget til ditt bibliotek? Send tilbakemelding om ønsket tidspunkt, så syr vi sammen en turnéplan. Foredraget tilbys i april og september. Til sammen vil ti bibliotek få foredraget, her er det førstemann til mølla. Påmeldingsfrist 1. mars.

 

Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Statistikkmøte for folkebibliotek via Jabber 21. og 22. februar kl. 09-10

Finnmark fylkesbibliotek tilbyr et statistikkmøte for folkebibliotekene. På møtet vil vi gå gjennom rapporteringsskjemaet til Nasjonalbiblioteket, og de spørsmålene dere måtte ha.

Vi har satt opp to datoer dere kan velge mellom; 21. og 22. februar. Møtet er fra kl. 09-10 begge dagene. Meld dere på ønsket tidspunkt her. Svarfrist er 16. februar. Møtet foregår over lyd/bilde.

 

Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Buskerud fylkesbibliotek har gitt ut en oppdatert utgave av Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek (CREW). Den nye utgaven er bedre tilpasset norske forhold, og det er lagt inn regler for universell utforming og norske normer for omløpstall. Som sist er det Jannicke Røgler som er forfatter. Håndboken er gratis tilgjengelig via nettsiden til Buskerud fylkesbibliotek. Den trykte utgaven selges i utgangspunktet for 250,- per stk., men vi har fått muligheten til å kjøpe den til 100,- hvis vi bestiller for fylket samlet. Send e-post til Anne Thuv innen 22. februar dersom du ønsker å kjøpe et eksemplar av håndboken.

 

Utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket - Søknadsfrist 15. februar

Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til utviklingstiltak i bibliotekene. Midlene skal stimulere bibliotekene til nytenkning, kreativitet og innovasjon. Følgende innsatsområder er prioritert: utvikling av nye bibliotektjenester, formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk, nye samarbeidsformer og partnerskap og åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap. For mer informasjon se bibliotekutvikling.no. Har du en prosjektidé som du ønsker å diskutere med noen? Ta kontakt med Veronicha Angell Bergli, Anne Thuv eller Heikki Knutsen.

 

Leser søker bok fyller 15 år

Leser søker bok (LSB) arrangerer fire fagkonferanser rundt i landet. I Drammen onsdag 4. april, Tromsø tirsdag 17. april, Bergen tirsdag 4. september og Trondheim tirsdag 25. september. På programmet står spennende foredrag av flinke fagfolk, forfattere som vet hvordan man skriver bøker som er bra for alle, god underholdning og mer! Alle er hjertelig velkommen til akkurat den konferansen som passer best. Invitasjon og påmelding vil bli sendt ut snart.

 

EU-støtte til etablering av gratis wifi-soner

Som en del av EØS-avtalen får norske kommuner mulighet til å søke om støtte til etablering av soner med gratis trådløst internett. Ordningen, kalt Wifi4EU, skal gi flere gratis wifi-soner på offentlige steder som parker, torg, havner og bibliotek. Ordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og første utlysning av midler er foreløpig planlagt fra EU i februar 2018. Les mer på Nkom sine nettsider.

Fant du det du lette etter?