Språk

 

Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek – mai 2020

Nå kommer omsider våren også til Finnmark!

Klikk for stort bilde   

Oppsummering fra biblioteksjefsmøtet  
Vi er fornøyde med at vi klarte å gjennomføre biblioteksjefsmøtet på Teams, og at vi fikk gode føringer fra dere i e-boksaken, biblioteksystemer og handlingsplan! Takk for god gjennomføring og deltakelse - også på formøtene! Les mer om møtet og konferansen her.

Referat, oppsummering og sånt kommer om litt!  

Fortsettelse av koronamøter 
Vi har gjennom koronatiden satt stor pris på møtene med dere på nett. Vi ser nytte i å møtes og utveksle nytt og drøfte utfordringer. Sammen er vi sterke! Vi vil derfor sette opp et fast møte. Vi har ikke helt bestemt oss for fast tidspunkt, men i første omgang arrangerer vi et møte onsdag 06.05.Vi håper dere har mulighet til å bli med! Saker kan meldes inn på forhånd til Kari.  

Fylkesbiblioteket melder: skal vi se på FHI’s retningslinjer og snakke litt om digital formidling sammen? 

 

Klikk for stort bildeVelkommen Ida Zachariassen Sagberg! 
Vi har fått ny medarbeider! Hun sier: 

Etter 13 år i bokhandel gleder jeg meg masse til å starte i jobben på fylkesbiblioteket som rådgiver og ikke minst som festivalkoordinator for FinnLitt. På fritida er jeg glad i grønnplanter, strikking, baking og yoga, i tillegg til at jeg leser masse. Jeg brenner for leselyst og god litteraturformidling, syns sosiale medier er moro (@sagbergz på Instagram), og gleder meg til å lære mye nytt i denne jobben. 

 

 

 

 

 

Digital formidling 
Troms og Finnmark fylkesbibliotek har fått kr 229 250 til digital formidling. Midlene skal disponeres i samråd med folkebibliotekene og kan brukes på honorarer til innholdsleverandører, ekstern teknisk støtte og utstyr i fylkesbibliotek/folkebibliotek. Meld fra til Mads Munkvold eller Marit Somby innen 13. mai hvis dere har forslag til bruk av midlene. Les mer her.
 
Sommerles skal gjennomføres, nå bruker Vestfold-Telemark fylkesbibliotek midlene som var igjen fra fjoråret på å utvikle digital markedsføring av kampanjen i samarbeid med Viken. Mer informasjon om bruk av midlene

Supplerende tiltak i tiltakspakken 
Nasjonalbiblioteket vil som en del av tiltakspakken i forbindelse med at bibliotekene er stengt bidra til at folkebibliotekene benytter lokale forfattere til sine digitale arrangement. Nasjonalbiblioteket har derfor blitt enige med Norsk Forfattersentrum om at Nasjonalbiblioteket skal betale honorar for folkebibliotek som har lokale forfatterarrangementer. Hvert folkebibliotek kan booke inntil 2 arrangementer til 2800 kr pr. arrangement i perioden fram til 15.6 i tråd med Forfattersentrums retningslinjer. Ta kontakt med Kari på Fylkesbiblioteket for koordineringshjelp. 

Sommerles-kickoff for bibliotekansatte i Troms og Finnmark!  
Vi skal se på eventuell ny funksjonalitet, og ikke minst: Vi skal lade opp og bli gira for det som kan bli tidenes Sommerles-kampanje! Invitasjon og mer informasjon kommer på nettsiden vår og sendes på e-post. 

Mandag 25. mai kl. 9-10 på Teams  

Litt om status i Finnmarksbibliotekene  
Biblioteksjefsmøtet var siste dagen til Pål-André Hagen i Loppa - vi ønsker lykke til videre og håper Loppa kommune ansetter en ny biblioteksjef som hans og Jorunn Johansens etterfølger!  

Anne Thuv hadde også sin siste arbeidsdag på leeeenge, da hun gikk ut i foreldrepermisjon da biblioteksjefsmøtet sluttet!  

I Hammerfest får de ny biblioteksjef og flere nye ansatte i løpet av mai og fremover. Vi gleder oss til å hilse på! 

Vårkatalog fra Norsk Forfattersentrum Nord-Norge 
Dette må gjerne sees i sammenheng med forrige punkt, supplerende tiltak i tiltakspakken. Norsk Forfatterentrum Nord-Norge har sendt ut sin vårkatalog i fysisk format til alle folkebibliotek, og her er den også i PDF. I katalogen presenteres 13 nye bøker skrevet av forfattere som bor og arbeider i Nord-Norge. Målet med en samlet oversikt over utgivelser fra Norsk Forfattersentrums medlemmer i Nord-Norge, er å bidra til at bøker som er skrevet av landsdelens aktive forfattere trekkes ut av hyllene i bokhandler og bibliotek, leses og formidles. 

Ny nordnorsk tegneserie i salg nå 
NILS & MAGGA er skrevet av Terje T. Wollmann fra Sør-Varanger og tegnet av Kristoffer Karlsen fra Hammerfest. Serien kommer i første omgang på tre ulike språk; nordsamisk, kvensk, og norsk. Dette er trolig verdens første tegneserie som handler om å vokse opp i skjæringspunktet mellom den samiske, den kvenske og den norske kulturen. Tegneserien utgis av Vinterleik Forlag.  

Ny revidert samhandlingsplan for privatarkiv 
En ny revidert samhandlingsplan for privatarkiv mellom Samisk arkiv, Interkommunalt arkiv i Finnmark, Statsarkivet i Tromsø, de 5 museumsenheter og Finnmark fylkesbibliotek er klar. Planen avklarer disse institusjonenes rolle i den regionale bevaringspolitikken og definerer deres innsamlingsområde. Gjennom en klar arbeidsfordeling og bevaringspolitikk ønskes det å forbedre arbeidet med privatarkiver i regionen. I løpet av planprosessen ble også institusjonenes kompetanse og kompetansebehov for privatarkivfeltet kartlagt. Arbeidet ble gjennomført med et bredt regionalt samarbeid og ledet av Finnmark fylkesbibliotek som er koordinerende institusjon i arbeidet med privatarkivarkiv i regionen.