Språk

 

Informasjon fra Finnmark fylkesbibliotek

mars 2017 

Kvenfolkets dag/Kvääninkansan päivä 16. mars
Vi minner om at det er Kvenfolkets dag/Kvääninkansan päivä torsdag 16. mars. Flere bibliotek i Finnmark har egne arrangement på dagen, det er flott. Ellers er det fritt fram for alle til å lage utstillinger med kvenskspråklig litteratur og litteratur om kvener/norskfinner på alle språk. Det er mange litteraturtips å hente i Samsøk Finnmark, f.eks. med å skrive ‘kvensk’ i felt for fritekstsøk. Ser du noe av interesse, bestill gjerne fjernlån fra Finmarksbiblioteket.

Finmarksbibliotekets sist katalogiserte bok med innslag av kvenskspråklig tekst er Planter i Porsanger av Almar Paulsen, utgitt av Stabbursnes naturhus og museum 2016. Det er en vakker liten flora med plantenavn på norsk, latin, samisk og kvensk. Nyeste bok om kvenene/norskfinnene sin historie og kultur er Reidun Mellems Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten, Ruija forlag 2016.

Planter-i-Porsanger - Klikk for stort bilde Kvenfolket Reidun Mellem - Klikk for stort bilde
 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatterturné med Jan Mehlum
Krimforfatter Jan Mehlum skal på en vår-turné til små og store bibliotek i Finnmark. Turnéen starter i Øst-Finnmark den 22. mai, og avsluttes i Vest-Finnmark i midten av juni. Bibliotekene som skal besøkes er: Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Nesseby, Båtsfjord, Tana, Porsanger, Nordkapp, Hammerfest, Loppa og Alta. Turneen er støttet av Nasjonalbiblioteket i forbindelse med arenautvikling. Mer informasjon kommer.


Nytt prosjekt gir stor arkivtilvekst
Gjennom arkivsamarbeidet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» kommer nye arkiver inn til Fylkesbiblioteket. Prosjektet, som tar sikte på å fylle hull i privatarkivbestanden i fylket, har nå fått inn arkivmateriale etter Norsk-finsk forbund og Vadsø norsk-finsk forening. Arkivmaterialet viser en svært aktiv forening som blant annet har drevet kulturutveksling med Finland i form av besøk og prosjekter, og som ikke minst har arbeidet med å synliggjøre finsk kultur i Norge. I Alta har Somalisk Nord forening avlevert spennende bildemateriale fra fotballturneringer i deres regi. Foreningen, som ble stiftet så sent som i 2013, ønsker å skape forståelse på tvers av kulturer, og har blant annet arrangert en kulturfestival i Alta sentrum. For mange av de som har bodd på mottakssenteret i Alta har foreningen vært en vei inn i lokalsamfunnet.

Prosjektet tar også sikte på å bevare Finnmarks fiskerihistorie. Vi har fått inn protokoller etter Vestre Jakobselv fiskersamvirkelag som gir et innblikk i hvordan et av mange fiskersamvirkelag var organisert, samtidig som det kaster lys på en sentral del av Vestre Jakobselvs nærhistorie. I Kjøllefjord har vi fått inn et omfangsrikt arkiv etter fiskebruket og hjørnesteinsbedriften Br. Aarsæther. Arkivet vil bli oppbevart ved Statsarkivet i Tromsø.   


Ny bildeserie i DigitaltMuseum
Bildeserien med Elisabeth Meyers tur til Kautokeino, Finnmark ved påsketider 1940 er nå ferdig publisert på DigitaltMuseum.


Statistikkrapportering for 2016
Nasjonalbiblioteket (NB) er forsinket med innhentingen av bibliotekstatistikk for 2016. Det tas sikte på å sende ut brev med brukernavn og passord og rapporteringsfrister medio mars. Det vil bli informert på bibliotekutvikling.no når brevene sendes ut og frister er fastsatt.


E-bøker i bibliotek
Bibliotek-systemleverandørene vil i løpet av 2017 utvikle en løsning for utlån av e-bøker for bibliotekene og for brukerne. Inntil videre kjøper vi inn og låner ut e-bøker etter eksisterende modell. På bibliotekledermøtet 30. mars i Hammerfest vil Veronicha Angell Bergli fra fylkesbiblioteket holde et innlegg om den nye modellen og vi vil diskutere hvordan vi skal følge opp dette i Finnmark.


Nasjonalt prosjekt om digital deltakelse – kommunalt veiledningstilbud
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har invitert til oppstartmøte for prosjektet som skal følge opp intensjonsavtalen mellom KMD og KS om utvikling av et kommunalt veiledningstilbud for økt digital kompetanse. Finnmark fylkesbibliotek har blitt invitert til å sitte i prosjektgruppen.

Nasjonalbibliotekets biblioteklederkonferanse
Biblioteklederkonferansen arrangeres på Holmen fjordhotell i Asker, 25.-26.oktober. Tema for konferansen og nærmere opplysninger vil bli annonsert på et senere tidspunkt.


Vilkår for Sommerles
Nå kan vilkår og betingelser for Sommerles leses på vår nettside.
 

Fant du det du lette etter?