Språk

 

Sammen om nordnorsk litteratur

Sammen om nordnorsk litteratur er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet skal iverksette tiltakene i Nordnorsk litteraturstrategi, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektet har mottatt totalt kr 1,4 mill. til satsing på nordnorsk litteratur.

Prosjektet skal utvikle et varig samarbeid mellom litteraturmiljø og bibliotek i Nord-Norge med Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 som utgangspunkt. Den nordnorske litteraturstrategien skal styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur.

De tre nordligste fylkeskommunene har lenge samarbeidet om en felles satsing innenfor kulturfeltet gjennom Nordnorsk kulturavtale. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 er en del av kulturavtalen og er utarbeidet av fylkesbibliotekene på bestilling fra Landsdelsrådet for kultur. 

 

Kontaktperson: Ida Zachariassen Sagberg