Språk

 

Privatarkiv

Finnmark fylkesbibliotek har bortimot 250 ulike privatarkiver, tilsammen ca. 100 hyllemeter arkivalia fra frivillige organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Disse kan søkes opp i den nasjonale Arkivportalen

Finnmark fylkesbibliotek er fylkesansvarlig institusjon for privatarkivarbeid i Finnmark. Ansvaret er delegert av Riksarkivaren, og innebærer koordinering, utvikling, rådgivning og nettverksbygging i fylket.
 
Vi samarbeider tett med andre institusjoner som bevarer privatarkiver fra Finnmark. Det er opprettet et faglig nettverk, Finnmarksarkivene, som eier tilsammen rundt 1000 ulike privatarkiv. En samlet oversikt over disse finnes i Finnmarksskrinet.
 
Vi svarer på spørsmål om arkiver, avlevering og hvordan arkivet bør oppbevares. Vi tar gjerne imot flere privatarkiver. Hvis du vil avlevere, ta kontakt med oss.
 
 
Kontaktperson: Helena Maliniemi