Språk

 

Planer

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel  vedtok 8. juni 2017 Bevaringsplan for privatarkivarkiv i Finnmark 2017-2027. Vedtaket med den nye bevaringsplanen, finner du på fylkeskommunens politiske område.

 

Regional bevaringsplan for privatarkiv (norsk) (PDF, 2 MB)

Regional bevaringsplan for privatarkiv (samisk) (PDF, 2 MB)

 

Planarbeidet er basert på et omfattende kartleggings- og analysearbeid.

Her finner du grunnlagsmaterialet for planen:

 
 
Samhandlingsplanen ble godkjent i 2010
 

Kontaktpersoner

Marja Helena Maliniemi
Spesialrådgiver / fylkeskoordinator for privatarkiv
78 96 43 59